Informacje dla prasy

Tytuł Opublikowano
Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 31 styczeń 2020
Wystawa "Kamienie z Kosmosu" w Muzeum Geologicznym PIG-PIB 30 styczeń 2020
Nie żyje prof. Joachim Szulc 30 styczeń 2020
Trzęsienie ziemi w pobliżu wybrzeży Jamajki i Kuby 30 styczeń 2020
Mapy osuwisk dla kolejnych gmin i powiatów 29 styczeń 2020
Trzęsienie ziemi w Turcji 27 styczeń 2020
Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w Polsce 24 styczeń 2020
Ukazał się styczniowy numer Przeglądu Geologicznego 23 styczeń 2020
Zmarł prof. Stanisław Lorenc 21 styczeń 2020
Miner's Day at the Polish Geological Institute - NRI 17 styczeń 2020
Wstrząs sejsmiczny na Górnym Śląsku 14 styczeń 2020
Spotkanie Komitetu Technicznego Open Geospatial Consortium w Tuluzie 14 styczeń 2020
Podsumowanie działań w projekcie Waterprotect w 2019 roku 14 styczeń 2020
Spotkanie Spatial Information Expert Group w Pradze 13 styczeń 2020
Nawiązujemy kolejną międzynarodową współpracę przy zapobieganiu ruchom masowym 10 styczeń 2020
Prezentujemy wyniki prac na światowym spotkaniu American Geophysical Union w San Francisco 09 styczeń 2020
Raporty o złożach do połowy marca 07 styczeń 2020
PIG-PIB rozwija współpracę z Chińską Służbą Geologiczną 02 styczeń 2020
Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych 31 grudzień 2019
Ukazał się następny Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 31 grudzień 2019