Informacje dla prasy

Tytuł Opublikowano
Trwają prace nad „Regionalnym Planem Zarządzania Środowiskiem na Ryfcie Śródatlantyckim” 30 grudzień 2019
Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w styczniu 2020 r. 30 grudzień 2019
Komunikat o sytuacji hydrogeologicznej w listopadzie 2019 r. 30 grudzień 2019
Udostępniliśmy w Internecie nowe arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 30 grudzień 2019
Życzenia świąteczne 23 grudzień 2019
Owocne obrady ekspertów geologii terenów miejskich w Bukareszcie 21 grudzień 2019
Wspomnienia Konspiratorów – XII Spotkanie Naukowe Komisji Historii Nauk Geologicznych PTG 20 grudzień 2019
PIG–PIB zdobywa Londyn na konferencji PROSPEX 19 grudzień 2019
Konferencja „Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce: obszary perspektywiczne i postępowanie koncesyjne w 2019 i 2020 roku" 18 grudzień 2019
PIG-PIB na konferencji klimatycznej w Madrycie 17 grudzień 2019
Ukazał się grudniowy numer Przeglądu Geologicznego 16 grudzień 2019
Osuwiska na Forum Przemysłowym 16 grudzień 2019
PIG-PIB pomaga ocenić stan przygotowania państwa do sezonu zimowego 15 grudzień 2019
Poszukiwania złóż bursztynu na Lubelszczyźnie 14 grudzień 2019
Archiwalne wydania „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce” dostępne w Internecie 13 grudzień 2019
Wydarzenia projektu GECON w drugiej połowie 2019 roku 12 grudzień 2019
Warsztaty grupy projektowej Groundwater RESOURCE GeoERA 11 grudzień 2019
PIG-PIB otrzymał Odznakę Honorową "Zasłużony dla Mazowsza" 10 grudzień 2019
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla PIG-PIB 09 grudzień 2019
Nagroda dla najlepszej pracy dyplomowej o rozwoju Gdyni 08 grudzień 2019