Informacje dla prasy

Tytuł Opublikowano
Komunikat PSH o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w lipcu 2022 r. 25 sierpień 2022
Państwowa Służba Geologiczna wesprze Służbę Ochrony Państwa 24 sierpień 2022
Rozpoczęła się pierwsza polska wyprawa w rejon Grzbietu Śródatlantyckiego 24 sierpień 2022
Ostrzeżenie o zagrożeniu osuwiskowym - sierpień 2022. Komunikat państwowej służby geologicznej 22 sierpień 2022
Signing the Agreement on scientific and research cooperation in the field of geology with the Republic of Congo 19 sierpień 2022
Podpisanie umowy o współpracy naukowo-badawczej w dziedzinie geologii z Republiką Konga 19 sierpień 2022
Informacja o terminie składania wniosków o wydanie bezpłatnych wstępnych opinii nt. wód termalnych w gminach 18 sierpień 2022
Konkurs Nagroda "Geologia 2022" 17 sierpień 2022
Zapraszamy na szkolenie dla administracji geologicznej 12 sierpień 2022
100-lecie odkrycia neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach 09 sierpień 2022
Outdoor exhibition "United in Geodiversity" on the fence of PGI-NRI headquarters in Warsaw 08 sierpień 2022
Wystawa plenerowa "Zjednoczeni w georóżnorodności" na ogrodzeniu siedziby PIG-PIB w Warszawie 08 sierpień 2022
Zapraszamy do lektury nowego numeru Przeglądu Geologicznego 04 sierpień 2022
Signing of executive contract for the first research cruise in the Atlantic Ocean 03 sierpień 2022
Podpisanie umowy wykonawczej na wykonanie pierwszego rejsu badawczego na Oceanie Atlantyckim 03 sierpień 2022
Ostrzeżenie dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju 02 sierpień 2022
78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 01 sierpień 2022
Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w sierpniu 2022 r. 31 lipiec 2022
PIG-NRI scientists take part in archaeological research in the Gobi Desert in Mongolia 26 lipiec 2022
Naukowcy z PIG-PIB biorą udział w badaniach archeologicznych na Pustyni Gobi w Mongolii 26 lipiec 2022