Informacje dla prasy

Tytuł Opublikowano
Oddział Geologii Morza PIG-PIB gospodarzem szkolenia z zakresu zarządzania strefą brzegową 08 październik 2019
PIG-PIB na konferencjach dedykowanych surowcom polimetalicznym obszarów oceanicznych 08 październik 2019
Dofinansowanie stabilizacji osuwisk w województwie małopolskim 08 październik 2019
WATERPROTECT w Rumunii - kolejna wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami projektu 08 październik 2019
Gdański system monitorowania i prognozowania zagrożeń w wodach podziemnych 08 październik 2019
PIG-PIB uczestnikiem II Konferencji Naukowej Polskich Badaczy Morza 07 październik 2019
Wstrząs na Górnym Śląsku 04 październik 2019
Spotkanie przedstawicieli Grupy Eksperckiej ds. Geochemii EuroGeoSurveys w Budapeszcie 04 październik 2019
Zmiany w składzie Rady Naukowej PIG-PIB 02 październik 2019
Fact-finding visits of PGI-NRI experts at Swedish and Danish geological surveys 01 październik 2019
Spotkania robocze z duńską i szwedzką służbą geologiczną 01 październik 2019
Trzęsienie ziemi w Turcji 01 październik 2019
PIG-PIB na seminarium „Wyzwania nowoczesnego tunelowania” 01 październik 2019
Relacja z 4. Międzynarodowej Konferencji Paleogeograficznej (ICP) w Pekinie 30 wrzesień 2019
Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 30 wrzesień 2019
Trzęsienie ziemi w Albanii 30 wrzesień 2019
Relacja z konferencji International Association of Sedimentologists 27 wrzesień 2019
Do biegu, gotowi... Naukowcy na start! 23 wrzesień 2019
XIX Sympozjum z cyklu Współczesne Problemy Hydrogeologii 19 wrzesień 2019
Światowy Dzień Monitoringu Wód 18 wrzesień 2019