Informacje dla prasy

Tytuł Opublikowano
Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w styczniu 2022 r. 17 luty 2022
Trzęsienie ziemi Wyspy Lisie 16 luty 2022
Trzęsienie ziemi Jan Mayen 15 luty 2022
Nowy atlas geologiczny wybranych złóż węgla brunatnego 15 luty 2022
PIG-PIB ocenił potencjał geotermalny dla prawie 80 jednostek samorządu terytorialnego. 15 luty 2022
The PGI - NRI Scientific Council has awarded a Doctor habilitus degree to Dr. Maria Waksmundzka 14 luty 2022
Rada Naukowa PIG - PIB przyznała stopień doktora habilitowanego dr Marii Waksmundzkiej 14 luty 2022
Zapraszamy do udziału w 3. Forum Państwowej Służby Hydrogeologicznej 14 luty 2022
Ukazał się pierwszy w tym roku numer Przeglądu Geologicznego 08 luty 2022
Udostępniamy kolejne "Profile głębokich otworów wiertniczych" 08 luty 2022
Nie żyje Profesor Wacław Bałuk, wybitny paleontolog 02 luty 2022
Ukazał się kolejny numer czasopisma Geological Quarterly 01 luty 2022
Integracja danych geologiczno-złożowych systemów węglowodorowych Polski – trwa 3 etap ciągłego zadania PSG 31 styczeń 2022
Żegnamy Profesor Krystynę Piotrowską 31 styczeń 2022
Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 31 styczeń 2022
Integration of resource geology data from hydrocarbon systems of Poland - stage 3 of PGS’ continuous task is in progress 31 styczeń 2022
Żegnamy dr. hab. Zdzisława Modlińskiego – wybitnego specjalistę zagadnień stratygrafii i paleotektoniki ordowiku 28 styczeń 2022
Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w grudniu 2021 r. 21 styczeń 2022
Żegnamy Janusza Drzewińskiego – wieloletniego dyrektora ds. administracyjno-technicznych 20 styczeń 2022
Deklaracja w sprawie wód podziemnych i postulaty Międzynarodowego Stowarzyszenia Hydrogeologów 20 styczeń 2022