Informacje dla prasy

Tytuł Opublikowano
Nowy numer Przeglądu Geologicznego jest dostępny w internecie 09 lipiec 2021
Perspektywy rozwoju polskiej geotermii na wirtualnym Forum PSG 07 lipiec 2021
Prospects for developing Polish geothermics at the virtual PSG Forum 07 lipiec 2021
Trwa rejestracja na VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny 2020+1 05 lipiec 2021
Otwarcie Biblioteki Geologicznej dla osób spoza PIG-PIB 01 lipiec 2021
"The balance of mineral resources deposits in Poland as of 31.12.2020" 29 czerwiec 2021
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2020 r. 29 czerwiec 2021
Muzeum Geologiczne będzie znów otwarte w dni powszednie 28 czerwiec 2021
Ekspert PIG-PIB stałym przedstawicielem Polski w CCOP 28 czerwiec 2021
Udostępniamy nowe arkusze Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200 000! 28 czerwiec 2021
PGI-NRI expert as Poland’s permanent representative with the CCOP 28 czerwiec 2021
New sheets of The Geological Map of Poland in the scale 1:200 000 are now available! 28 czerwiec 2021
New anniversary publication presents one hundred most prominent employees of the Polish Geological Institute 27 czerwiec 2021
Nowe wydawnictwo jubileuszowe prezentuje stu najwybitniejszych pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego 27 czerwiec 2021
3. Forum Państwowej Służby Geologicznej - Potencjał i perspektywy wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce 25 czerwiec 2021
Zapraszamy na referat o historycznych mapach geologicznych Polski 23 czerwiec 2021
PGI-NRI employee became the coordinator for the AAPG Visiting Geoscientist Program for Central Europe 22 czerwiec 2021
Pracownik PIG-PIB koordynatorem AAPG Visiting Geoscientist Program na Europę Środkową 22 czerwiec 2021
PGI-NRI develops groundwater monitoring 16 czerwiec 2021
Rozporządzenie osuwiskowe na wirtualnym Forum PSG 16 czerwiec 2021