Informacje dla prasy

Tytuł Opublikowano
Spotkanie Spatial Information Expert Group w Pradze 13 styczeń 2020
Nawiązujemy kolejną międzynarodową współpracę przy zapobieganiu ruchom masowym 10 styczeń 2020
Prezentujemy wyniki prac na światowym spotkaniu American Geophysical Union w San Francisco 09 styczeń 2020
Raporty o złożach do połowy marca 07 styczeń 2020
PIG-PIB rozwija współpracę z Chińską Służbą Geologiczną 02 styczeń 2020
Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych 31 grudzień 2019
Ukazał się następny Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 31 grudzień 2019
Trwają prace nad „Regionalnym Planem Zarządzania Środowiskiem na Ryfcie Śródatlantyckim” 30 grudzień 2019
Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w styczniu 2020 r. 30 grudzień 2019
Komunikat o sytuacji hydrogeologicznej w listopadzie 2019 r. 30 grudzień 2019
Udostępniliśmy w Internecie nowe arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 30 grudzień 2019
Życzenia świąteczne 23 grudzień 2019
Owocne obrady ekspertów geologii terenów miejskich w Bukareszcie 21 grudzień 2019
Wspomnienia Konspiratorów – XII Spotkanie Naukowe Komisji Historii Nauk Geologicznych PTG 20 grudzień 2019
PIG–PIB zdobywa Londyn na konferencji PROSPEX 19 grudzień 2019
Konferencja „Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce: obszary perspektywiczne i postępowanie koncesyjne w 2019 i 2020 roku" 18 grudzień 2019
PIG-PIB na konferencji klimatycznej w Madrycie 17 grudzień 2019
Ukazał się grudniowy numer Przeglądu Geologicznego 16 grudzień 2019
Osuwiska na Forum Przemysłowym 16 grudzień 2019
PIG-PIB pomaga ocenić stan przygotowania państwa do sezonu zimowego 15 grudzień 2019