PIG-PIB na konferencji "International Ocean Data 2022"

W dniach 14-16 lutego 2022 r. w Sopocie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona danym oceanicznym – „International Ocean Data Conference 2022”. Jej gospodarzem i współorganizatorem był Instytut Oceanologii PAN w Sopocie. 

 iode

Panel dyskusyjny z udziałem członków Międzynarodowego Komitetu Wymiany Danych i Informacji Oceanograficznych (IODE)

Konferencja była zorganizowana pod auspicjami Międzynarodowego Komitetu Wymiany Danych i Informacji Oceanograficznych (IODE), powołanego w 1961 r. przez „Międzyrządową Komisję Oceanograficzną” (IOC) UNESCO.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła lata 2021-2030 „Dekadą nauki o oceanach na rzecz zrównoważonego rozwoju” (http://www.oceandecade.org). Jej głównym celem jest wspieranie wysiłków na rzecz powstrzymania i odwrócenia pogarszającego się stanu środowiska oceanów. Drogą do tego ma być między innymi tworzenie odpowiednich ram dla wymiany doświadczeń w gromadzeniu, udostępnianiu i wykorzystywaniu danych z obszarów mórz i oceanów.

oceandecade

Prezentacja założeń i koordynatorów inicjatywy Ocean Decade 

Przewodnie hasło konferencji „The Data We Need for the Ocean We Want”, czyli „Dane, których potrzebujemy dla Oceanu, jakiego pragniemy” najlepiej oddaje tematykę obrad.

W trakcie trzech dni obrad zaprezentowana została ogromna ilość inicjatyw i projektów, których głównym celem jest zbieranie i przetwarzanie różnego typu danych z obszarów morskich. Jedną z tego typu inicjatyw jest projekt eCUDO.pl (więcej informacji o projekcie znajduje się we wcześniejszym tekście). Efektem finalnym projektu będzie centrum udostępniania danych oceanologicznych zawierające również dane geologiczne, których dostawcą i administratorem będzie PIG-PIB. Jednym z węzłów rozległego systemu informatycznego projektu eCUDO.pl jest sfederowany z pozostałymi serwer metadanych morskich PIG-PIB: https://ecudo.pgi.gov.pl.

Już teraz znajduje się tam duża ilość informacji o zasobach danych geologicznych z obszaru Bałtyku. Na przestrzeni wielu lat były one gromadzone i tworzone w Oddziale Geologii Morza PIB-PIB, w Gdańsku. Wszystkie te dane znajdują się w strukturach Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG). Informacje o geologicznych morskich danych z CBDG i w projekcie eCUDO.pl zostały zaprezentowana na Konferencji w formie posteru „Geological data from the Baltic area in the Central Geological Database and the eCUDO.pl” (do pobrania poniżej).

Ze względu na problemy związane z pandemią konferencja odbywała się w formule mieszanej. W sumie zarejestrowało się na nią ponad 1000 osób z całego świata. Na miejscu w obradach wzięło udział blisko 100 osób. Zapis wszystkich wystąpień i materiałów konferencyjnych znajduje się na stronie Konferencji https://oceandataconference.org/.

img 6473

Uczestnicy konferencji w Sopocie

Konferencja była współfinansowana przez Unię Europejską za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl.

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego założenia projektu eCUDO.pl  -  FILM

 Tekst: Wojciech Paciura

Zdjęcia: PIG-PIB, IO PAN

 
Download this file (108_Poster_IODE.pdf)108_Poster_IODE.pdf[0]2414 kB28.02.2022