eCUDO.pl - dane oceanograficzne łatwiej dostępne

Miło nam poinformować, że dzięki zaangażowaniu zespołów pracowników Oddziału Geologii Morza w Gdańsku oraz Programu Geologiczne Bazy Danych, PIG-PIB uzyskał finansowanie projektu „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl” z funduszy europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 - Cyfrowe udostępnianie zasobów administracji i nauki.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum 7 instytucji zajmujących się badaniami na obszarze Bałtyku. Liderem projektu jest Instytut Oceanologii PAN, a partnerami - oprócz PIG-PIB - Instytut Morski w Gdańsku, Morski Instytut Rybacki - PIB, Akademia Pomorska w Słupsku, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Szczeciński. Celem projektu jest zwiększenie dostępności informacji publicznej ze źródeł administracyjnych i naukowych oraz poprawa jakości informacji sektora publicznego oraz zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Najważniejszym zadaniem jest utworzenie sieci informatycznej, złożonej z systemu centralnego, połączonego z systemami uczestników projektu. Moduł centralny będzie gromadził metadane oraz zapewni ich wydajne wyszukiwanie, przeglądanie i eksportowanie. Gdy będą potrzebne szczegółowe dane, wtedy nastąpi przekierowanie do zintegrowanych systemów uczestników projektu. Dzięki digitalizacji materiałów zwiększone zostaną zasoby z zakresu oceanologii.

Przewiduje się, że dzięki projektowi eCUDO.pl łatwiejszy dostęp do krajowych zasobów nauki z zakresu oceanografii otrzymają wszyscy potencjalni użytkownicy: administracja rządowa i samorządowa, jednostki naukowo-badawcze, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

Umowa o dofinansowanie tego przedsięwzięcia została podpisana 28 lutego 2019 roku, a pierwsze spotkanie uczestników konsorcjum miało miejsce 14 marca 2019 r. Realizacja projektu przewidziana jest na 3 lata. Wartość przyznanego dofinansowania to 15 mln zł, w tym budżet przeznaczony dla PIG-PIB wynosi ok. 1,6 mln.

ecudokickoff fotmzwierz

Realizatorzy projektu eCUDO.pl

Tekst: Wojciech Paciura
Zdjęcie: Marek Zwierz (Instytut Oceanologii PAN)

loga do ecudo