BIBLIOTEKA GEOLOGICZNA

Filia w Oddziale Geologii Morza
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kościerska 5
80-328 Gdańsk

 

Biblioteka Oddziału Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku jest filią Biblioteki Geologicznej Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.

 

ZAKRES TEMATYCZNY ZBIORÓW

Geologia, geofizyka, kartografia, geomorfologia, stratygrafia, paleontologia, tektonika, petrografia, mineralogia, geochemia, złoża kopalin użytecznych, hydrogeologia, geologia inżynierska, wiertnictwo, sozologia, ochrona środowiska, ochrona wód i inne dziedziny pokrewne (biologia, chemia, geografia).

 

BAZY

Dostęp do baz Biblioteki Geologicznej w Warszawie