WYSTAWY

 

ekspozycja w oddziale geologii morza w gdańskuW siedzibie Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego można oglądać dwie stałe ekspozycje

 

 Zapraszamy w dni powszednie w godz. 9:00-15:00

 

 

Skały i skamieniałości polskich plaż

 

Wykonana w 2007 roku pierwsza ekspozycja paleontologiczna w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB, w 2013 roku została rozbudowana o unikalne okazy gąbek, wieloszczetów, trylobitów, małżoraczków, małży, amonitów, tentakulitów, mszywiołów, ramienionogów, liliowców, graptolitów, szczątków ryb, zębów rekinów oraz glonów i skamieniałego drewna.

Główną część ekspozycji stanowią kopalne bezkręgowce, natomiast w mniejszym stopniu kopalne kręgowce i rośliny (glony i drewno). Ogółem eksponowane są 273 okazy skamieniałości. Skamieniałości umieszczone w gablotach są reprezentowane przez 17 grup organizmów zwierzęcych i 2 grupy roślin. Zostały one ułożone w hierarchii systematycznej zaczynając od najprostszych gąbek do najwyżej uorganizowanych (Jura 1996). Każda grupa organizmów ma objaśnienie charakteryzujące daną grupę organiczną oraz wizerunek takiego organizmu.

Zgromadzone okazy pochodzą z klifów Kępy Redłowskiej (Gdynia Orłowo) i Kępy Oksywskiej (Gdynia Babie Doły – Mechelinki), a więc są one związane z obszarem plażowym Trójmiasta. Wszystkie okazy skamieniałości pochodzą z kolekcji kolekcjonera – pana Bartosza Glinki.

 ekspozycja w oddziale geologii morza w gdańsku

 

Założeniem wystawy było pokazanie zarówno piękna przyrodniczego, jak i charakterystyki geologicznej eksponowanych grup okazów. Zagadnienia dotyczące historii geologicznej oraz charakterystyki petrograficznej i paleontologicznej eksponowanych okazów przedstawiono w formie tekstów i grafik. Część merytoryczną wystawy uzupełnia plansza przedstawiająca drzewo rodowe grup eksponowanych organizmów oraz najnowsza tabela stratygraficzna.


Mamy nadzieję, że poznawczy charakter wystawy będzie przynosił efekty edukacyjne oraz pozwoli na pogłębianie i uporządkowanie wiedzy geologicznej odbiorców – głównie młodzieży szkolnej, studentów, a także kolekcjonerów. Ekspozycja pełni funkcję swoistej wizytówki Oddziału, promując jego działalność.

 

Tekst: Jarmila Krzymińska

Zdjęcie: Leszek Zaleszkiewicz

Relacja z otwarcia wystawy

 

Struktury sedymentacyjne osadów strefy płytkowodnej Morza Bałtyckiego

 

Zapraszamy do obejrzenia struktur sedymentacyjnych osadów leżących na dnie Bałtyku. Eksponowane okazy zostały zgromadzone przez pracowników Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego. Są to próbki osadów o nienaruszonej strukturze, pobrane przez płetwonurków próbnikiem skrzynkowym z dna morskiego i utwardzone żywicą epoksydową.

Szczególnie polecamy obejrzenie ciekawych struktur sedymentacyjnych osadów posztormowych. Osady pochodzą z południowego skłonu oraz szczytowej partii Południowej Ławicy Środkowej (z głębokości od 16 do 30 m pod poziomem morza), a także z rejonu Jarosławca (z klifu, plaży i dna Bałtyku do izobaty ok. 10 m p.p.m.). Były pobierane wzdłuż wybranych profili prostopadłych do brzegu, w odstępach 50 i 100 m, próbnikiem skrzynkowym typu „box corer" do głębokości 0,3 m poniżej powierzchni dna.

 

Ekspozycja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców interesujących się problematyką badawczą dna morskiego oraz osób pragnących pogłębić wiedzę geologiczną na temat struktur sedymentacyjnych osadów. Jest to szczególnie cenne ze względu na unikalny sposób zaprezentowania form niemożliwych do obserwacji w terenie.

 

Tekst: Dorota Koszka-Maroń