Uprzejmie informujemy, że Senat Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie nadał tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Panu Profesorowi Józefowi Edwardowi Mojskiemu – wieloletniemu, emerytowanemu pracownikowi Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB – za szczególny wkład w poznanie budowy geologicznej regionu oraz w rozwój Lubelskiego Ośrodka Geograficznego.

Specjaliści z Oddziału Geologii Morza PIG-PIB wzięli udział w cyklicznym spotkaniu „The 14th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology (The Baltic 2018)”, które odbyło się w Szwecji w dniach 4 - 5 września 2018 r.

Dr inż. Mateusz Damrat z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB uczestniczył w ekspedycji naukowej na wyspy Spitsbergen i Ziemię Księcia Karola. Celem wyjazdu zespołu pod kierownictwem Katarzyny Dragańskiej-Deja (Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk), w skład którego wszedł również Kajetan Deja (Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk), było przeprowadzenie badań terenowych zawiesin mineralnych w wodach roztopowych wypływających z lodowców do fiordów. Wyjazd miał miejsce w dniach 24 lipca -13 sierpnia 2018 r.

Miasto Moguncja w Niemczech należy do najstarszych miast w Europie, o znaczącym światowym dorobku intelektualnym (m.in. urodził się tu i działał Jan Gutenberg). Moguncja jest również ważnym niemieckim ośrodkiem badań osuwisk i upowszechniania dobrych praktyk związanych z ruchami masowymi ziemi.