PIG-PIB na Sopockim Pikniku Naukowym "Ocean Zmian" 2023

W dniu 17 czerwca 2023 r. odbył się Sopocki Piknik Naukowy „Ocean Zmian”. Jest to cykliczna impreza adresowana do wszystkich osób zainteresowanych  poszerzaniem swojej wiedzy na temat środowiska morskiego oraz relacji między ludźmi i tym środowiskiem.

Organizatorami spotkania są Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk i Sopockie Towarzystwo Naukowe. Ideą Pikniku jest spotkanie gości ze specjalistami działającymi w obszarze środowiska morskiego, w różnych dziedzinach zarówno nauki jak i biznesu oraz wspólna zabawa przy nauce.

Na placu przed Instytutem Oceanologii PAN w Sopocie stanęły namioty, w których różne instytucje prezentowały swoją działalność, a w sali seminaryjnej odbywały się prelekcje specjalistów.

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB zaprezentował swoją działalność w obszarze geologii morza, wód podziemnych oraz prowadzenia bazy danych. Podczas Pikniku prezentowana była kolekcja minerałów oraz skamieniałości. Dużym zainteresowaniem najmłodszych cieszył się piasek zawierający magnetyt, któremu można było przyjrzeć się używając magnesu.  Ponadto, można było dowiedzieć się, co znajduje się pod dnem Bałtyku. Oddział Geologii Morza PIG-PIB pokazał rdzenie, które zostały pobrane z dna morskiego podczas prac kartograficznych prowadzonych w strefie brzegowej morza. Chętni mogli także zapoznać się z jedną z najbardziej podstawowych analiz geologicznych – analizą uziarnienia – i rozdzielić osad na frakcje, a następnie spojrzeć na rozdzielony osad przez lupę.

Dużą atrakcję dla gości Pikniku przygotowali hydrogeolodzy. Na terenie IO PAN w Sopocie wywiercony został otwór do pierwszego poziomu wód podziemnych. Goście Pikniku samodzielnie mogli pobrać próbki wody podziemnej i sprawdzić jej właściwości fizyczne i chemiczne. Dodatkowo można było porównać wodę wypompowaną z otworu z wodą morską oraz wodą destylowaną, czyli pozbawioną większości dodatkowych składników w procesie destylacji. W czasie rozmów poruszano tematykę pochodzenia wody dopływającej do gdańskich studni, zaopatrujących w wodę mieszkańców Trójmiasta oraz wielkości zasobów wody pitnej, jakimi dysponujemy.

Informacje przekazywane gościom Pikniku, ale także wiele innych informacji z zakresu Nauk o Ziemi są dostępne w Internecie. Podczas Pikniku zaprezentowana została także Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG), która gromadzi i udostępnia dane z różnych dziedzin geologii i nauk pokrewnych. Baza ta jest stale rozwijana przez PIG-PIB. Internetowy serwis CBDG i zamieszczone tam aplikacje pozwalają szybko wyszukać i zapoznać się z gromadzonymi przez ponad 100 lat informacjami o geologii Polski. W sieci dostępne są bezpłatnie tysiące map geologicznych, tekstów objaśnień do nich i wiele innych szczegółowych danych. Szybki kurs obsługi aplikacji prowadzony podczas Pikniku na pewno ułatwi przyszłym użytkownikom korzystanie z danych gromadzonych w bazie.

sfinansowanie nfosigw

Udział PIG-PIB odbył się w ramach zadań: „Ochrona georóżnorodności, geoedukacja i geoturystyka” i „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021 – 2023 (zadanie ciągłe PSG)” finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tekst: Urszula Pączek

Zdjęcia: Krzysztof Wanat