Goście z Polski, Litwy, Rosji, Holandii oraz Bośni i Hercegowiny wizytowali Oddział Geologii Morza PIG-PIB. Powodem spotkania było szkolenie pt.  „Coastal zone management out of geological perspective”  zorganizowane w ramach COST Action CA15217 OceanGov w dniach 1 - 2 października 2019 r.

Hydrogeolodzy z Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w Gdańsku przy współpracy z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo - Kanalizacyjną Sp. z o.o. przystępują do realizacji projektu badawczego „Gdański system monitorowania i prognozowania zagrożeń w wodach podziemnych”. Celem prac jest budowa miejskiego systemu monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania zmian zachodzących w środowisku gruntowo - wodnym na terenie Starego Miasta w Gdańsku.

W dniach 24-25 września 2019 roku w Gdyni w siedzibie Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza zatytułowana „Stan i trendy zmian w morzach i oceanach”.

W dniach 19-23 sierpnia 2019 roku na Uniwersytecie w Sztokholmie miała miejsce międzynarodowa konferencja z cyklu Baltic Sea Science Congress. Jest to odbywające się co dwa lata multidyscyplinarne spotkanie badaczy Morza Bałtyckiego.