Spotkanie Grupy Roboczej ds. skutków eksploatacji osadów morskich na ekosystem morski z udziałem przedstawicielki PIG-PIB

W dniach 15-19 kwietnia 2024 r. w Ostendzie w Belgii odbyło się cykliczne spotkanie Grupy Roboczej ds. skutków eksploatacji osadów morskich na ekosystem morski (Working Group on the Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine Ecosystem - WGEXT). Jest to jedna z ponad stu grup roboczych funkcjonujących w ramach Międzynarodowej Rady Badań Morza (International Council for the Exploration of the Sea - ICES).

W spotkaniu udział wzięło 21 osób, m. in. z Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgi, Francji, Szwajcarii, Islandii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Państwowy Instytut Geologiczny-PIB reprezentowała Kamila Wirkus z Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w Gdańsku.

Celem grupy WGEXT jest gromadzenie, harmonizacja i ocena danych dotyczących wydobycia osadów morskich, a także zasobów i siedlisk morskich, zmian w systemach prawnych poszczególnych państw oraz projektów badawczych ważnych dla oceny skutków eksploatacji na środowisko. ICES jest międzynarodową organizacją założoną w 1902 r. w celu badania zasobów morskich północnego Atlantyku i mórz przyległych.

W trakcie spotkania w Ostendzie przedstawiono informacje związane z eksploatacją osadów dennych z obszarów morskich państw należących do grupy WGEXT. Dyskutowano także o różnicach w jurysdykcji poszczególnych państw należących do grupy. Poruszono kwestię monitoringu środowiska morskiego oraz współpracę z innymi grupami roboczymi funkcjonującymi w ramach organizacji ICES.

Sporo czasu poświęcono na rozmowy dotyczące górnictwa głębokomorskiego, infrastruktury znajdującej się na dnie morskim oraz planów zagospodarowania przestrzeni morskiej w poszczególnych krajach.

Kamila Wirkus z PIG-PIB przedstawiła dane dotyczące polskich obszarów morskich, w zakresie ilości i rodzaju materiałów wykorzystanych do refulacji plaż oraz informacje o komercyjnej eksploatacji osadów morskich.

W trakcie obrad Grupy Roboczej została zorganizowana sesja plenerowa na plaży nazywanej „Living Lab”, czyli "żywym laboratorium", podczas której pokazano jedno z rozwiązań służących ochronie wybrzeża morskiego, tzw. „Dune in front of Dyke” (wydma przed groblą). To sposób na odtworzenie wydm poprzez nasadzenia traw typu marram (piasecznica) i stosowanie ogrodzeń z drewna wierzbowego, które mają pomóc w zatrzymywaniu i gromadzeniu piasku nawiewanego przez wiatr na wczesnym etapie rozwoju wydm.

wydma nadmorska

Dune in front of Dyke

Strona internetowa Working Group on the Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine Ecosystem WGEXT: https://www.ices.dk/community/groups/pages/wgext.aspx

Tekst i zdjęcia: Kamila Wirkus