W dniach 17-22 czerwca 2018 roku w Gdańsku odbyła się 25 konferencja Salt Water Intrusion Meeting (SWIM). Miała ona charakter jubileuszowy – było to 25 spotkanie z tego cyklu. W konferencji, której Państwowy Instytut Geologiczny – PIB był współorganizatorem, aktywny udział wzięło 6 naszych pracowników. Zaprezentowali oni 6 posterów i zgłosili 6 artykułów nawiązujących do tematyki spotkania.

W dniach 5 – 8 czerwca 2018 roku odbyła się w Jastrzębiej Górze konferencja "Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza - GEOST III". Delegacja z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB wygłosiła 3 referaty i przedstawiła 2 postery.

Regionalny półfinał tegorocznej edycji konkursu geologiczno - środowiskowego "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" już za nami!

Kartografia 4D – to nowe narzędzie geologów dbających o bezpieczeństwo ludzi i infrastruktury na polskim wybrzeżu. Trwa tam nieustanna walka człowieka z naturą. Morze niszczy brzeg i zagraża jego mieszkańcom. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) od lat zaangażowany jest w badania wybrzeża i prognozowanie jego zmian.