eCUDO.pl – szybki dostęp do danych oceanograficznych

W grudniu 2022 r. został oddany do użytku portal danych oceanograficznych eCUDO.pl. Dzięki temu w jednym miejscu użytkownicy mają możliwość bezpłatnie, bez konieczności logowania się, przeszukiwać repozytorium zawierające informacje o ponad 7 milionach różnego typu danych oceanograficznych.

Wśród danych znajdują się między innymi dane opisujące fizykę morza, np. falowanie, poziom morza, optykę, jak również czynniki atmosferyczne, np. zachmurzenie, promieniowanie słoneczne oraz zespolone matematyczne modele atmosferyczno-oceaniczne. Dostępne są także dane na temat stanu środowiska, chemii czy dane biologiczne, np. o faunie, florze czy produkcji pierwotnej. Nie mogło też zabraknąć danych dotyczących geologii i geochemii dna morskiego i zmian strefy brzegowej. Ogółem portal gromadzi informacje dotyczące sytuacji pod dnem morskim, na dnie, w kolumnie wody, na powierzchni morza i brzegu oraz w atmosferze nad obszarem morza, umożliwiając dostęp do całego spektrum informacji z zakresu szeroko pojętej oceanografii.

W związku z uzyskaniem funkcjonalności portalu w okresie od września do grudnia 2022 roku  miały miejsce spotkania konsultacyjno-szkoleniowe z interesariuszami projektu. Po Szczecinie, Słupsku, Gdyni, Wielimowie k. Ostródy realizatorzy projektu spotkali się z jego odbiorcami w Warszawie. W dniu 13 grudnia 2022 w Muzeum Geologicznym PIG-PIB odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe projektu „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl”.

Spotkanie eCUDO.pl w Sali Muzeum Geologicznego PIG-PIB

Spotkanie eCUDO.pl w Sali Muzeum Geologicznego PIG-PIB

Projekt eCUDO.pl tworzy konsorcjum partnerów Projektu: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, (lider konsorcjum), Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Pomorska w Słupsku. Są to jednostki, których działalność naukowa skupia się na obszarze wiedzy dotyczącej mórz i oceanów.

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd (No POPC.02.03.01-00-0062/18-00).

W toku działalności naukowej instytucje partnerów zgromadziły ogromną liczbę danych. Genezą projektu było pragnienie udostępnienie tych zasobów szerokiej rzeszy zainteresowanych, nie tylko tych z sektora naukowego i przemysłowego, ale również zwykłym obywatelom zainteresowanym tematyką oceanograficzną. Efektem tej idei jest przygotowana baza danych, obejmująca jak najszersze spektrum informacji na temat środowiska Bałtyku i innych obszarów morskich.

Celem spotkania było zaprezentowanie możliwości systemu eCUDO.pl oraz dyskusja dotycząca szeroko pojętego zarządzania danymi i możliwości ich wykorzystania. W spotkaniu, poza realizatorami projektu, udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Centralnego Ośrodka Informatyki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, Uniwersytetu Szczecińskiego, Zespołu Platformy Otwartej Nauki Uniwersytetu Warszawskiego, Słowińskiego Parku Narodowego a także projektu Baltic Power Sp. z o.o.

Podczas spotkania realizatorzy projektu opowiadali o budowie systemu oraz zastosowanych mechanizmach wyszukiwania danych. Na żywo zademonstrowano możliwości wyszukiwania i przeglądania danych na portalu projektu https://odis.ecudo.pl. Dzięki wdrożonemu i udostępnionemu w projekcie interfejsowi programistycznemu – API możliwe jest efektywne przeszukiwanie i pobieranie potrzebnych danych. Jest to szczególnie istotne ze względu na ogromną liczbę (ponad 7 mln.) zgromadzonych w eCUDO.pl rekordów metadanych.

Ilustracja fragmentu opublikowanego API projektu eCUDO.pl

Ilustracja fragmentu opublikowanego API projektu eCUDO.pl

Warto również zwrócić uwagę na osiągnięcie w projekcie poziomu otwartości zgromadzonych danych na poziomie 5 gwiazdek - "5 Star Linked Data".

Każda z instytucji partnerskich zaprezentowała zasoby, będące unikatowym składnikiem systemu eCUDO.pl. Ponadto odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich zatytułowany był  „Jak dostęp do danych i wiedzy wpływa na system ekonomiczny i możliwości rozwoju społeczeństwa”. Drugi dotyczył kierunków rozwoju systemów zarządzania danymi - problemów, możliwości i wyzwań. Stały się one okazją do dyskusji na tematy związane z możliwościami efektywnego wykorzystywania coraz szerzej udostępnianych danych badawczych, takich jak np. oceanologiczne i geologiczne.

Dodatkową atrakcją dla uczestników było zwiedzanie Muzeum Geologicznego PIG-PIB z przewodnikiem.

Zwiedzanie Muzeum Geologicznego PIG-PIB

Zwiedzanie Muzeum Geologicznego PIG-PIB

Zapraszamy do zapoznania się z systemem i korzystania z zasobów:

Galeria fotografii 

Tekst: Urszula Pączek (PIG-PIB), Wojciech Paciura (PIG-PIB)
Zdjęcia: Marek Zwierz (IO PAN), Paulina Pakszys (IO PAN), Wojciech Paciura (PIG-PIB)