Dane GIS z obszaru Bałtyku dostępne w aplikacjach Centralnej Bazy Danych Geologicznych PIG-PIB

W Internecie została udostępniona duża partia danych GIS z obszaru południowego Bałtyku. Wszystkie są wynikiem rozpoznania geologicznego polskich obszarów morskich prowadzonego od wielu lat przez Oddział Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku. Dane dotyczące geologii morza i jego strefy brzegowej zostały udostępnione w formie mapowych usług sieciowych oraz plików do pobrania.

Aktualnie dostępnych jest 9 usług mapowych, które w większości składają się z wielu warstw informacyjnych:

 • Punkty poboru próbek z dna Bałtyku,
 • Profilowanie sejsmoakustyczne dna Bałtyku,
 • Mapa batymetryczna południowego Bałtyku 1:200 000,
 • Mapa geologiczna polskich obszarów morskich 1:200 000,
 • Mapa geologiczna dna Bałtyku 1:200 000,
 • Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych 1:500 000,
 • Atlas parametrów litologicznych osadów powierzchniowych południowego Bałtyku 1:500 000,
 • Atlas geochemiczny południowego Bałtyku 1:500 000.

Szybki przegląd powyższych usług mapowych zapewnia aplikacja CBDG GIS, gdzie można je wyszukać wpisując w polu wyszukiwania słowo "Bałtyk".

Dane morskie w aplikacji CBDG GIS

Dane morskie w aplikacji CBDG GIS

Nie wszystkie dane GIS są dostępne wprost poprzez usługi mapowe. Część z nich można pobrać tylko w postaci plików źródłowych jako skany map (JPG) i teksty objaśnień (PDF). W tej formie dostępnych jest obecnie 13 opracowań obejmujących swym zasięgiem polskie obszary morskie:

 • Mapa geologiczna dna Bałtyku 1:200 000,
 • Mapa geośrodowiskowa polskich obszarów morskich 1:250 000,
 • Atlas geochemiczny południowego Bałtyku 1:500 000,
 • Atlas geologiczny południowego Bałtyku 1:500 000,
 • Atlas parametrów litologicznych osadów powierzchniowych południowego Bałtyku 1:500 000,
 • Mapa batymetryczna południowego Bałtyku 1:200 000,
 • Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych 1:500 000,
 • Mapa geologiczna polskich obszarów morskich 1:200 000,
 • Mapa geologiczna polskich obszarów morskich - Zatoka Gdańska 1:100 000,
 • Mapa geologiczna polskich obszarów morskich - Zatoka Pomorska 1:100 000,
 • Rozpoznanie i wizualizacja budowy geologicznej Zatoki Gdańskiej 1:50 000, 1:100 000,
 • Rozpoznanie i wizualizacja budowy geologicznej Zatoki Pomorskiej 1:50 000,
 • Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku - etap 1 1:10 000.

Aby pobrać pliki źródłowe odpowiadające interesującemu nas opracowaniu należy w aplikacji mapowej GeoLOG lub GEOLOGIA wskazać odpowiednią lokalizację korzystając z usługi "Skorowidz arkuszy map Bałtyku” a następnie kliknąć w link wynikowy "Zobacz więcej".

Dane morskie w aplikacji GeoLOG

Dane morskie w aplikacji GeoLOG

Należy przy tym zwrócić uwagę, że w usłudze ze skorowidzami domyślnie włączona jest widoczność tylko jednej warstwy informacyjnej – "Mapa geologiczna dna Bałtyku 1:200 000". Aby pobrać dane dla pozostałych map należy włączyć ich widoczność w wybranej aplikacji mapowej. W niektórych przypadkach jednemu opracowaniu odpowiada nawet kilkadziesiąt różnego rodzaju elementów do pobrania (mapy, przekroje, teksty itp.).

Przykładowo dla opracowania "Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku" jest to 19 załączników zapisanych w 28 plikach oraz dodatkowo przekierowania do wynikowych dokumentacji geologicznych w aplikacji CBDG Dokumenty. Ponadto, syntetyczny opis udostępnianych opracowań oraz odnośniki do ich pobrania dostępne są również jako Katalog produktów morskiej kartografii geologicznej w formie pliku PDF.

cbdg baltyk 3

Dane kartografii 4D w aplikacji CBDG Resources