Konkurs fotograficzny

KONKURS MAJOWY

 fotozagadka

Jak nazywa się ten metaliczny minerał?

 

 

Odpowiedzi prosimy nadsyłać do 25 maja na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z adresem i zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz dokładnego adresu przez Muzeum Geologiczne PIG-PIB z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4 na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jak również Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (dz. U. poz.1000) w celu związanym z konkursem "Fotozagadka".

Ponadto oświadczam iż znane jest mi że:

 • Administratorem przekazanych danych będzie Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedziba w Warszawie.
 • Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo do ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Moją zgodę mogę wycofać w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.

 

Logo NFOŚiGW

 Konkurs organizowany jest w ramach tematu „Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej”finansowany ze środków NFOŚiGW. 

 

 

 

ROZWIĄZANIE ZAGADKI Z ZESZŁEGO MIESIĄCA

NASI LAUREACI

Regulamin konkursu
 1. Konkurs polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie dotyczące geologii.
 2. Każda, kolejna edycja Konkursu rozpoczyna się pierwszego dnia każdego miesiąca.
 3. Uczestnik konkursu udziela odpowiedzi na postawione pytanie i przesyła je na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. W Konkursie można wziąć udział do 25 dnia każdego miesiąca.
 5. Wśród uczestników konkursu, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi, rozlosowana zostanie co miesiąc 1 nagroda w postaci wydawnictw muzealnych, a nazwisko nagrodzonego zostanie umieszczone w spisie zwycięzców Konkursu.
 6. Rozwiązanie konkursu podane zostanie ostatniego dnia każdego miesiąca.
 7. W losowaniu nagród wezmą udział wyłącznie osoby, które podały swój adres pocztowy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika Konkursu w mailu zgłoszeniowym jest Muzeum Geologiczne PIG-PIB, które przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 9. Wysłanie maila przez Uczestnika Konkursu z formułą dotyczącą przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego danych w zasobach Muzeum Geologicznego PIG-PIB i przetwarzanie uzyskanych w taki sposób danych osobowych przez Administratora w celach związanych z konkursem, w tym marketingowych, informacyjnych, statystycznych, oraz na ich przetwarzanie również w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania.
 10. Administrator nie jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek taki wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa lub decyzji upoważnionego organu administracji albo orzeczenia sądu.
 11. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Uczestnik Konkursu ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 12. Nagroda zostanie wysłana pocztą.
UWAGA!!!

osoba, która udzieli najwięcej trafnych odpowiedzi w naszych comiesięcznych konkursach otrzyma nagrodę roczną.