kolekcja 50

WYKAZ SZCZEGÓŁOWY KOLEKCJI (50 okazów)

 1. Granit;
 2. Granit;
 3. Granodioryt (sjenit);
 4. Gabro;
 5. Anortozyt;
 6. Ryolit;
 7. Andezyt;
 8. Bazalt;
 9. Melafir;
 10. Diabaz;
 11. Tuf;
 12. Zlepieniec;
 13. Piasek kwarcowy;
 14. Piaskowiec fliszowy;
 15. Piaskowiec z fauną;
 16. Piaskowiec żelazisty;
 17. Piaskowiec;
 18. Szarogłaz;
 19. Less;
 20. Mułowiec i iłowiec;
 21. Łupek ilasty;
 22. Łupek miedzionośny;
 23. Glina zwałowa;
 24. Ił czerwony;
 25. Wapień dewoński;
 26. Wapień dębnicki;
 27. Wapień jurajski;
 28. Wapień oolitowy;
 29. Kreda pisząca;
 30. Margiel;
 31. Opoka;
 32. Dolomit;
 33. Dolomit;
 34. Krzemień;
 35. Syderyt ilasty;
 36. Anhydryt;
 37. Gips;
 38. Sól kamienna (halityt);
 39. Fosforyt;
 40. Torf;
 41. Węgiel brunatny;
 42. Węgiel kamienny;
 43. Ropa naftowa;
 44. Amfibolit;
 45. Marmur;
 46. Marmur dolomityczny;
 47. Serpentynit;
 48. Gnejs;
 49. Łupek metamorficzny;
 50. Łupek kwarcytowy;