Kolekcja 25

 WYKAZ SZCZEGÓŁOWY KOLEKCJI (25 okazów)

 1. Granit;
 2. Granodioryt (sjenit);
 3. Gabro;
 4. Ryolit;
 5. Bazalt;
 6. Zlepieniec;
 7. Piaskowiec fliszowy;
 8. Piaskowiec;
 9. Less;
 10. Łupek ilasty;
 11. Łupek miedzionośny;
 12. Ił czerwony;
 13. Wapień dewoński;
 14. Wapień jurajski;
 15. Dolomit;
 16. Opoka;
 17. Gips;
 18. Sól kamienna (halityt);
 19. Węgiel brunatny;
 20. Węgiel kamienny;
 21. Ropa naftowa;
 22. Marmur;
 23. Serpentynit;
 24. Gnejs;
 25. Łupek metamorficzny;