Wernisaż wystawy "Skamieniałości jurajskie – klucz do przeszłości ziemi częstochowskiej"

Pobierz jako plik iCal
02.04.2019, 08:00
LOKALIZACJA 
Częstochowa

29 marca br. w Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica Muzeum Częstochowskiego odbył się wernisaż wystawy Skamieniałości jurajskie – klucz do przeszłości ziemi częstochowskiej opracowanej przez Muzeum Geologiczne PIG-PIB przy współpracy Muzeum Częstochowskiego. Opiekę merytoryczną nad wystawą sprawował prof. Andrzej Wierzbowski, wybitny specjalista w dziedzinie geologii okresu jurajskiego, który podczas oprowadzania kuratorskiego przybliżył jej tematykę. 

 

Podstawę ekspozycji stanowią skamieniałości ze zbiorów Muzeum Geologicznego PIG-PIB, w tym okazy z kolekcji Adriana Kina, głównie amonity jurajskie i kredowe, oraz kolekcja ojca i syna Stanisławów Kontkiewiczów ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego.

 

Wystawa porusza zagadnienia związane ze środowiskiem morza jurajskiego i gromadzących się na jego dnie osadów, z których powstały skały odsłaniające się dziś na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Prezentuje amonity z ważnych jurajskich stanowisk geologicznych głównie z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, m.in. z Ogrodzieńca, Faustianki, Gnaszyna i Zawodzia. Podkreśla także wagę naukową i edukacyjną kamieniołomu na Złotej Górze na Zawodziu w Częstochowie, jako źródła ważnych gatunków i rodzajów amonitów jurajskich. Na wystawie pokazano również, porównawczo, amonity z Gór Świętokrzyskich oraz amonity pochodzące z łukowskich kier lodowcowych. Są one przedstawione na tle środowiska morza jurajskiego i skamieniałości innych zwierząt je zamieszkujących.

 

Muzeum Częstochowskie dziękuje także prof. Andrzejowi Wierzbowskiemu z  Instytutu Geologii Podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego –  cenionemu znawcy amonitów i popularyzatorowi wiedzy geologicznej –  za rewizję oznaczeń znajdujących się w jego zbiorach amonitów oraz dr. Danielowi Tyborowskiemu z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie za rewizję oznaczeń szczątków jurajskiego pliozaura.

 

Tekst: Monika Krzeczyńska, Ewa Kaczmarzyk