Wystawa ArtJurassica – ściśle jawne inspiracje

Pobierz jako plik iCal
19.10.2022, 08:00
LOKALIZACJA 
Muzeum Geologiczne
ORGANIZATORZY 
Muzeum Geologiczne

19 października 2022 r. w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB  otwarta została nowa wystawa czasowa „Art Jurassica – ściśle jawne inspiracje” prezentująca dzieła Krystyny Szwajkowskiej na tle okazów skał i skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej z kolekcji Muzeum Geologicznego PIG-PIB. Artystka przedstawia prace inspirowane zarówno formami krajobrazu – wyrzeźbionymi przez procesy naturalne ostańcami skalnymi, jak i fakturą oraz strukturą samej skały i skamieniałościami – głównie amonitami – niemymi świadkami życia sprzed milionów lat, występującymi powszechnie w wapieniach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wystawa zmierza do ukazania często nieoczywistych związków i zależności istniejących pomiędzy światem przyrody nieożywionej, a środowiskiem biotycznym i kierunkami aktywności ludzkiej. Związki te w przypadku prezentowanych prac wynikają również z techniki wykonania większości z nich – litografii,  w której pierwotnie obrabianym przez artystkę materiałem jest kamień litograficzny.

Wystawa jest nawiązaniem do idei przewodniej powstającego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Geoparku Północnej Jury, dążącej do ukazania budowy geologicznej regionu i wynikającego z niej bogactwa przyrodniczego i kulturowego. Wystawa wpisuje się również w cykl wydarzeń związanych z ustanowieniem na 6 października Międzynarodowego Dnia Georóżnorodności mającego na celu promocję i ochronę dziedzictwa przyrodniczego Ziemi.

Wystawa została przygotowana przez zespół Muzeum Geologicznego przy współpracy z Krystyną Szwajkowską, a jej inicjatorką i kuratorką jest Monika Krzeczyńska. W wernisażu, wśród zaproszonych gości, uczestniczył Tomasz Kucharski – Burmistrz Gminy i Miasta Olsztyn, w którym od lat mieszka i tworzy artystka.

Krystyna Szwajkowska pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Sztuki, w Katedrze Grafiki. Jest laureatką wielu nagród i odznaczeń za swoją działalność twórczą i dydaktyczną, brała udział w licznych prestiżowych wystawach, jest autorką książek o technice litografii.

Wystawa jest kolejną z cyklu ekspozycji naszego Muzeum prezentujących dzieła artystyczne powiązane z geologią.