Zajęcia edukacyjne w gminie Mstów i Rędziny

Pobierz jako plik iCal
03.04.2019, 08:00
LOKALIZACJA 
gminy Mstów i Rędziny

Przez trzy kolejne soboty, począwszy od 16 marca, Muzeum Geologiczne prowadziło zajęcia geologiczne dla dzieci i młodzieży ze szkół z gmin Mstów i Rędziny. Były one częścią cyklu zajęć przyrodniczych prowadzonych w Gminnych Ośrodkach Kultury w Rędzinach i w Mstowie, a zorganizowanych i sfinansowanych przez firmę CEMEX. Dwa pierwsze zajęcia miały postać warsztatów zatytułowanych „Wstęp do geologii” oraz „Skały osadowe”. Ich uczestnicy mogli dowiedzieć się w jakich środowiskach powstają najważniejsze rodzaje skał, z czego i jak są zbudowane oraz jakie ślady życia się w nich zachowują. Nauczyli się również rozróżniać poszczególne skały osadowe i poznali mechanizmy ich powstawania.

Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem kolekcji dydaktycznych skał i skamieniałości, a także typowych narzędzi stosowanych przez geologów w trakcie pracy w terenie: lupy, kwasu solnego, młotka.

Trzecie zajęcia zaplanowane zostały w formie geologicznej gry terenowej – podchodów geologicznych w nieczynnym już i przystosowanym do celów edukacyjnych kamieniołomie Lipówka. Ukryte w wyznaczonych miejscach karty pracy zawierały pytania dotyczące skał odsłaniających się w kamieniołomie, ich genezy i procesów w nich przebiegających i wskazywały dokąd następnie mają się skierować uczestnicy gry. Zabawa ta, poza utrwaleniem wiedzy merytorycznej, miała na celu zapoznanie młodzieży z czytaniem mapy oraz nabywanie umiejętności pracy w grupie.

Na zakończenie cyklu zajęć geologicznych każdy uczestnik otrzymał jeden z cieszących się dużym zainteresowaniem folderów popularnonaukowych wydawanych przez Muzeum Geologiczne PIG-PIB.

 

Tekst: Monika Krzeczyńka