Regulamin Zwiedzania Muzeum Geologicznego

 
Regulamin Zwiedzania Muzeum Geologicznego 
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
 

1. Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (dalej „Muzeum”) znajduje się w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4 (wejście od ul. Wiśniowej).

2. Szczegółowe informacje dotyczące oferty oraz godzin otwarcia Muzeum zamieszczone są  na stronie internetowej Muzeum (muzeum.pgi.gov.pl).

3. Wstęp do Muzeum jest bezpłatny.

4. Zwiedzający mogą wejść do Muzeum najpóźniej 30 minut przed godziną jego zamknięcia.

5. Zwiedzanie Muzeum jest możliwe przez osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.

6. Dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, muszą przebywać w Muzeum pod opieką osoby pełnoletniej. Osoby niepełnoletnie, zwiedzające Muzeum w grupie zorganizowanej, muszą pozostawać pod opieką osoby pełnoletniej.

7. Odwiedzającym Muzeum udostępnia się samoobsługową niestrzeżoną szatnię na okrycia wierzchnie. Muzeum nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

8. Osoba nie będąca pracownikiem Muzeum, może oprowadzać grupę/grupy po wykupieniu karnetu. Ceny karnetów znajdują się w Cenniku. Muzeum nie odpowiada za merytoryczne przygotowanie przewodników spoza Muzeum.

9. Ze względów bezpieczeństwa w Muzeum równocześnie może przebywać określona liczba osób: w dni powszednie – maksymalnie 350 osób, w dni wolne od pracy - maksymalnie 400. O czasowych ograniczeniach w maksymalnej dopuszczalnej licznie osób zwiedzających decyduje kierownictwo Muzeum w porozumieniu z Dyrektorem PIG – PIB.

10. Osobom przebywającym na terenie Muzeum zabrania się:

I) spożywania posiłków i napojów;

II) wprowadzania zwierząt (poza psami asystującymi);

III) poruszania się poza wyznaczonymi trasami;

IV) wychylania się przez barierki;

V) dotykania eksponatów, z wyjątkiem oznakowanych eksponatów do tego przeznaczonych oraz dotykania gablot, w tym umieszczania na nich jakichkolwiek przedmiotów;

VI) prowadzenia działalności handlowej i reklamowej bez uzgodnienia z kierownictwem Muzeum;

VII) utrwalania za pomocą urządzeń audio i video treści przekazywanych przez pracowników Muzeum w trakcie zwiedzania z przewodnikiem, lekcji muzealnych i warsztatów edukacyjnych;

VIII) wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów oraz ich imitacji;

IX) wnoszenia rowerów, hulajnóg, deskorolek, rolek lub innych podobnych urządzeń;

X) hałasowania i biegania po Muzeum;

XI) ślizgania się po posadzkach;

XII) palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych i bezdymnych;

XIII) spożywania alkoholu i/lub korzystania ze środków odurzających a także przebywania na terenie Muzeum osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu Zwiedzających oraz eksponatów, zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania społecznego w miejscach publicznych.

11. Na terenie Muzeum można wykonywać zdjęcia i krótkie nagrania video wyłącznie do osobistego wykorzystania (zdjęcia/nagrania pamiątkowe). Wykonywanie tego rodzaju zdjęć i nagrań nie wymaga zgłoszenia i jest bezpłatne. W przypadku potrzeby realizacji sesji zdjęciowych i nagrań video do użytku innego niż osobisty np. komercyjnego, wymagane jest uzyskanie zgody udzielonej przez kierownictwo Muzeum i uzgodnienie szczegółowych warunków.

12. Muzeum zastrzega sobie prawo do zamknięcia gmachu dla Zwiedzających lub zmiany godzin otwarcia oraz do anulowania zarezerwowanego zwiedzania z przewodnikiem, lekcji muzealnych lub warsztatów muzealnych bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące zamknięcia Muzeum są podawane na stronie internetowej Muzeum muzeum.pgi.gov.pl

13. Zwiedzający są zobowiązani do stosowania się do zasad bezpieczeństwa, postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń pracowników Muzeum, pracowników ochrony lub innych osób wyznaczonych przez kierownictwo Muzeum. Osoby nieprzestrzegające ww. poleceń mogą zostać upomniane przez pracownika Muzeum lub pracownika ochrony, a w uzasadnionych przypadkach poproszone o opuszczenie Muzeum.

14. Muzeum oferuje odpłatne: zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje muzealne, warsztaty muzealne oraz okolicznościowe imprezy tematyczne np. urodziny. Oferta, zasady rezerwacji oraz cennik znajdują się na stronie internetowej Muzeum (muzeum.pgi.gov.pl). Płatności za usługi przyjmowane są w Sekretariacie Muzeum – pokój nr 18 w godzinach otwarcia Muzeum.

15. Wejście do Muzeum jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

pdfWersja do pobrania89.81 KB

pdfCennik karnetów upoważniających do samodzielnego oprowadzania grup398.78 KB