Regulamin Muzeum Geologicznego

 
Regulamin zwiedzania Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w okresie trwania epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

W związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, działając w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 2316 z późn. zm.), a także zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, wprowadza się na czas trwania stanu epidemii niniejszy regulamin określający zasady zwiedzania Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (Muzeum Geologicznego PIG-PIB).

 1. Zwiedzanie Muzeum Geologicznego PIG-PIB jest możliwe tylko przez osoby indywidualne. Do odwołania wstrzymuje się możliwość oprowadzania grup zorganizowanych przez przewodników Muzeum Geologicznego. Grupy mogą zwiedzać Muzeum we własnym zakresie.

 2. Zwiedzający po wejściu do Muzeum Geologicznego PIG-PIB są zobowiązani do zdezynfekowania rąk przy pomocy środka dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku przy wejściu do budynku Muzeum. Możliwość dodatkowej dezynfekcji rąk jest także zalecana w punktach na terenie ekspozycji muzealnej.

 3. Zwiedzający w czasie pobytu w budynkach Muzeum Geologicznego PIG-PIB są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej. Obowiązku tego nie stosuje się do dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia oraz osób posiadających zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:
  - całościowe zaburzenia rozwoju,
  - zaburzenia psychiczne,
  - niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  - trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

 4. Na terenie Muzeum Geologicznego PIG-PIB obowiązuje zasada zachowania co najmniej 1,5 m dystansu pomiędzy osobami zwiedzającymi . Wyłączeni z tego obowiązku są:
  - rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
  - osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
  - osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

 5. Na terenie Muzeum Geologicznego PIG-PIB zabrania się spożywania posiłków i napojów.

 6. Odwiedzającym Muzeum Geologiczne PIG-PIB udostępnia się samoobsługową niestrzeżoną szatnię na okrycia wierzchnie. Muzeum Geologiczne PIG-PIB nie odpowiada za rzeczy pozostawione w samoobsługowej szatni.

 7. Ostatnia zwiedzająca osoba jest wpuszczana na teren Muzeum PIG-PIB 30 minut przed godziną jego zamknięcia.

 8. Kontakt z pracownikami Muzeum Geologicznego PIG-PIB odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną (22 459 2348) lub e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Sekretariat Muzeum Geologicznego PIG-PIB nie jest dostępny dla osób odwiedzających Muzeum.

 9. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu osoba naruszająca zasady wskazane w regulaminie zostanie upomniana przez pracownika Muzeum Geologicznego PIG-PIB, a w przypadku dalszego nieprzestrzegania zasad określonych w regulaminie może zostać poproszona o opuszczenie budynku Muzeum.