Regulamin Muzeum Geologicznego

 
Regulamin zwiedzania Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w okresie trwania epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, działając w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 2316 z późn. zm.), a także zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, wprowadza się na czas trwania stanu epidemii niniejszy regulamin określający zasady zwiedzania Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (Muzeum Geologicznego PIG-PIB).

 1. Zwiedzanie Muzeum Geologicznego PIG-PIB jest możliwe tylko przez osoby indywidualne. Do zakończenia stanu epidemii nie przewiduje się możliwości oprowadzania grup zorganizowanych przez przewodników Muzeum Geologicznego. Grupy mogą zwiedzać Muzeum we własnym zakresie, o ile nie jest przekroczony limit osób - 60 osób.

 2. Maksymalna jednoczesna liczba zwiedzających Muzeum Geologicznego PIG-PIB wynosi 60 osób.

 3. Zwiedzający po wejściu do Muzeum Geologicznego PIG-PIB są zobowiązani do zdezynfekowania rąk przy pomocy środka dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku przy wejściu do budynku Muzeum. Możliwość dodatkowej dezynfekcji rąk jest także zalecana w punktach na terenie ekspozycji muzealnej

 4. Zwiedzający w czasie pobytu w budynkach Muzeum Geologicznego PIG-PIB są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej. Obowiązku tego nie stosuje się do dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia oraz osób posiadających zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający
  - całościowe zaburzenia rozwoju,
  - zaburzenia psychiczne,
  - niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  - trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

 5. Na terenie Muzeum Geologicznego PIG-PIB obowiązuje zasada zachowania co najmniej 1,5 m dystansu pomiędzy osobami zwiedzającymi. Wyłączeni z tego obowiązku są:
  - rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
  - osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
  - osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

 6. Na terenie Muzeum Geologicznego PIG-PIB zabrania się spożywania posiłków i napojów.

 7. Odwiedzającym Muzeum Geologiczne PIG-PIB udostępnia się samoobsługową niestrzeżoną szatnię na okrycia wierzchnie. Muzeum Geologiczne PIG-PIB nie odpowiada za rzeczy pozostawione w samoobsługowej szatni.

 8. Ostatnia zwiedzająca osoba jest wpuszczana na teren Muzeum PIG-PIB 30 minut przed godziną jego zamknięcia, jeżeli liczba aktualnie przebywających w nim osób nie przekracza limitu, o którym mowa w pkt 2 niniejszego regulaminu.

 9. Kontakt z pracownikami Muzeum Geologicznego PIG-PIB odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną (22 459 2348) lub e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Sekretariat Muzeum Geologicznego PIG-PIB nie jest dostępny dla osób odwiedzających Muzeum.

 10. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu osoba naruszająca zasady wskazane w regulaminie zostanie upomniana przez pracownika Muzeum Geologicznego PIG-PIB, a w przypadku dalszego nieprzestrzegania zasad określonych w regulaminie może zostać poproszona o opuszczenie budynku Muzeum.