Informacja dla osób niepełnosprawnych

infoniepZe względu na dużą liczbę schodów oraz brak podjazdu, wejście do Muzeum jest niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Obowiązujący na terenie Muzeum zakaz wprowadzania zwierząt nie dotyczy psów przewodników i opiekunów. W przypadku wizyty z psem konieczne jest posiadanie odpowiedniej uprzęży oraz dokumentów potwierdzających status zwierzęcia, które należy okazać na portierni przy wejściu do Muzeum.