Sedymentacja i diageneza

 wystawa „Sedymentacja i diageneza"Wystawa opisuje środowiska sedymentacji, związane z nimi struktury sedymentacyjne i biogeniczne. Sedymentacja jest procesem mechanicznego, chemicznego lub biochemicznego osadzania się na powierzchni skorupy ziemskiej różnego rodzaju osadów. Mogą to być różnej wielkości okruchy skał i/lub szczątki organiczne. Gromadzący się materiał skalny jest początkowo luźny i sypki lub też miękki i plastyczny. Z czasem przy sprzyjających warunkach ulega on stwardnieniu i przemianie w skałę litą. Przemiany, które zachodzą w skałach w czasie ich osadzania lub po ich utworzeniu w wyniku ciśnienia nadległych warstw oraz krążenia w nich wody i roztworów chemicznych, przebiegające w niewysokiej temperaturze noszą nazwę diagenezy.

Kopalnia wiedzy - Skały osadowe

Wapień numulitowy

Ponad siedemdziesiąt okazów z całego świata reprezentuje trzy rodzaje środowisk sedymentacyjnych:lądowe, przejściowe i morskie.

zlepieniec zygmuntowski