CENTRUM BADAŃ GRUNTÓW I SKAŁ

loga png 01

Wykonujemy badania właściwości fizycznych, mechanicznych i filtracji gruntów oraz skał zgodnie z normami PN, PN-EN ISO, ASTM, BS i procedurami badawczymi.

 

OFERTA

ilac  obraz certyfikat 283  certyfikat

Posiadamy pdf certyfikat PCA nr AB 283. (396 KB)

Klasyfikujemy, oznaczamy i opisujemy grunty i skały. Metodę badania dobieramy w zależności od potrzeb klienta. Właściwości mechaniczne (wytrzymałościowe i odkształceniowe) gruntów oraz parametry filtracyjne badamy na próbkach gruntów naturalnych o nienaruszonej strukturze, a także na próbkach gruntów sztucznych – rekonstytuowanych. 

 

OZNACZAMY

 

PARAMETRY FIZYCZNE

 • skład granulometryczny metodami: sitową, areometryczną, laserowej dyfrakcji optycznej laserowym miernikiem firmy Fritsch,
 • parametry stanu i konsystencji gruntów, skurcz liniowy, wilgotność,
 • zawartość części organicznych,
 • porowatość porozymetrem rtęciowym firmy micromeritics Auto Pure IV,
 • wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu gruntowego ręcznym i automatycznym aparatem Proctora,
 • gęstość właściwą i objętościową piknometrem helowym (AccuPyc II 1340),
 • całkowitą powierzchnię właściwą i pojemność sorpcyjną,
 • zawartość węglanu wapnia,
 • dyspersyjność gruntów aparatem do testu kanalikowego pin-hole test,
 • wskaźnik piaskowy, kapilarność bierną i czynną,
 • stopień zagęszczenia gruntów niespoistych.

 

PARAMETRY MECHANICZNE dla konstytutywnych modeli gruntu

 • modelu Mohra-Coulomba - MC,
 • zmodyfikowanego modelu Cam-clay - MCC,
 • modelu Hardening Soil – HS,
 • modelu Hardening Soil Model with Small-Strain Stiffness – HSsmall,
 • modelu Thermo-Hydromechanical – THM,
 • modelu jednoosiowej kondolidacji wg Terzaghiego metodami: IL (badanie edometryczne), CL (badanie konsolidometryczne) typu CRS, CRL,
 • gruntów nienasyconych: ciśnienie pęcznienia, wskaźnik pęcznienia.

     

PARAMETRY FILTRACJI

 • współczynnik filtracji metodą stałego lub zmiennego spadku hydraulicznego w systemie permeametrycznym Humbold i Trautwein,
 • współczynnik filtracji metodą grawimetryczną przy zmiennym spadku hydraulicznym w edometrze,
 • współczynnik filtracji obliczany pośrednio na podstawie pomiarów z badań odkształcalnościowych.

 Pliki do pobrania:

  pdf Wykaz badań wykonywanych w CBGS (48 KB)

  image Oferta CBGS (2.96 MB)

  pdf Filtracja CBGS (11.85 MB)

  pdf Filtracja – grunty gruboziarniste CBGS (2.64 MB)

pdf Porównania międzylaboratoryjne w CBGS (7.50 MB)