STRUKTURA ORGANIZACYJNA PIG-PIB

Dyrekcja

Rada Naukowa


PROGRAMY BADAŃ NAUKOWYCH


Program Bezpieczeństwo Energetyczne

Program Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko

Program Geologia Morza

Program Geozagrożenia

Program Kartografia Geologiczna Podstawowa

Program Surowce Mineralne

Program Zmiany Klimatu i Środowiska

Program Gromadzenia i Przetwarzania Informacji o Obiektach

Hydrogeologicznych

Program Infrastruktura Monitoringu Wód Podziemnych

Program Rozpoznawanie i Bilansowanie Wód Podziemnych

Program Zagrożenia i Ochrona Wód Podziemnych

Samodzielna Sekcja Wód Leczniczych i TermalnychLABORATORIA


Centralne Laboratorium Chemiczne

Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał

Centrum Modelowania Struktur i Procesów Geologicznych

Laboratorium Analiz w Mikroobszarze

Laboratorium Geofizyczne

Podziemne Laboratorium Badawcze PURL

Samodzielna Sekcja Poboru Próbek Wód

 


JEDNOSTKI WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ


Biblioteka Geologiczna

Dział Promocji

Dział Współpracy Międzynarodowej

Dział Wydawnictw

Muzeum Geologiczne

Narodowe Archiwum Geologiczne

Pełnomocnik dyrektora ds. jakości

Pełnomocnik dyrektora ds. laboratoriów

Pełnomocnik dyrektora ds. oddziałów

Program Edukacja Geologiczna

Samodzielna Sekcja Wiertnicza

Samodzielne stanowisko audytora wewnętrznego

Samodzielne stanowisko ds. koordynacji działalności statutowej

Zakład Informacji o Złożach i Obszarach Górniczych

Zakład Rozwoju Systemów Informatycznych

Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji

Zespół ds. Koordynacji Zadań Państwowej Służby Geologicznej

Zespół Radców Prawnych

 

JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE

Archiwum Zakładowe

Biuro Obsługi Dyrekcji PIG-PIB

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Spraw Personalnych

Dział Zamówień Publicznych

Dział Zarządzania Umowami

Samodzielna Sekcja Analiz Ekonomicznych

Samodzielna Sekcja Inwestycji i Remontów

Zakład Utrzymania i Eksploatacji Systemów Informatycznych


JEDNOSTKI REGIONALNE

Oddział Dolnośląski

Oddział Geologii Morza

Oddział Górnośląski

Oddział Karpacki

Oddział Pomorski

Oddział Świętokrzyski

Samodzielna Pracownia Geologii Regionu Lubelskiego