Informacja geologiczna

 Informacją geologiczną są dane (wyniki bezpośrednich obserwacji i pomiarów uzyskanych w toku prowadzenia prac geologicznych) oraz próbki geologiczne wraz z wynikami przetworzenia i interpretacji tych danych oraz przeprowadzonych badań próbek, przedstawione w szczególności w dokumentacjach geologicznych oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych