Ochrona złóż

 

 

 

Ochrona i racjonalne wykorzystywanie złóż kopalin

Zachęcamy do zapoznania się z z wydaną w 2014 r. publikacją "Ochrona i racjonalne wykorzystywanie złóż kopalin", autorstwa prof. Marka Niecia oraz prof. Barbary Radwanek-Bąk. Autorzy publikacji w sposób usystematyzowany przedstawiają problematykę ochrony złóż w nawiązaniu do wymagań ochrony środowiska i przepisów prawa. Przedmiotowa publikacja udostępniona została w formie elektronicznej na stronie „Geologia Samorządowa”, dzięki uprzejmości autorów niniejszego opracowania.

racjonalne gospodarowanie zloz

  pdf Ochrona i racjonalne wykorzystywanie złóż kopalin (2.44 MB) (pdf)

 

 

Potencjał zasobowy węgla brunatnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kompleksów złóż gubińskich i legnickich

Opracowanie powstało na podstawie pytań jakie formułowali uczestnicy konferencji (min. pracownicy administracji samorządowej), podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Eksploatacja złóż nieodnawialnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju i wymogów UE", która odbyła się 7 listopada 2008 w Polkowicach.

  pdf Potencjał zasobowy węgla brunatnego w Polsce… (1.67 MB) (pdf)

Opracowanie to zawiera ogólną charakterystykę złóż węgla brunatnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zespołów złóż gubińskich i legnickich. Scharakteryzowano parametry geologiczno-górnicze, jakość surowca oraz zasoby, a także zagospodarowanie powierzchni poszczególnych złóż węgla brunatnego. Przedstawiono również charakterystykę potencjalnych metod eksploatacji/utylizacji złóż węgla brunatnego.