Dyrekcja Oddziału Karpackiego im. Mariana Książkiewicza

Dyrektor Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB
dr inż. Izabela Laskowicz
tel. 12 290 13 50
fax 12 290 13 57
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.