Dyrekcja Oddziału Karpackiego im. Mariana Książkiewicza

Dyrektor Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB
dr inż. Izabela Laskowicz
tel. 12 290 13 50
tel. kom. 515 574 690 (sekretariat)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.