POSIEDZENIA NAUKOWE W ODDZIALE KARPACKIM PIG-PIB

Odczyty odbywają się w auli wykładowej Oddziału Karpackiego PIG-PIB, ul. Skrzatów 1, Kraków.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel. 12 290 13 40

 

Terminy posiedzeń naukowych

 

 

17 marca 2022 r. godz. 11.00

Współwystępowanie obszarów górniczych oraz osuwisk w dolinie Popradu - Mariusz Zając

 

24 marca 2022 r. godz. 11.00

Analiza wybranych osuwiska środkowo-stokowych w obrębie Pogórza Dynowskiego - M. Bielak

 

31 marca 2022 r. godz. 11.00

Związek kształtu osuwisk z ich genezą i czynnikami biernymi, na przykładzie wybranych osuwisk z rejonu Sędziszowa Małopolskiego i Wielopola Skrzyńskiego - Aneta Janeczek

 

14 kwietnia 2022 r. godz. 11.00

Strefowa zmienność występowania osuwisk wzdłuż Sanu między miejscowościami Dobra i Wujskie - Leszek Balicki

 

Posiedzenia naukowe, które się odbyły 

10 marca 2022 r. godz. 11.00

Dynamika powierzchniowych przemieszczeń osuwiska w Chojniku - Mateusz Gołda

 

3 marca 2022 r. godz. 11.00

Osuwiska o charakterze spływu w Paśmie Bukowicy (Beskid Niski) - Anna Ochmańska

 

23 lutego 2022 r. godz. 10.00

Możliwość kombinacji danych grawimetrycznych i sejsmicznych na przykładzie stacji monitoringu sejsmicznego PIG-PIB w Hołownie - Kamila Karkowska

Osuwiska w Dolinie Ślęży - Adam Chaszczewicz

Analiza utworów górnego czerwonego spągowca w rejonie Czarnej Wsi (monoklina przedsudecka) na podstawie krzywych geofizyki otworowej - Mateusz Parafiniuk

Posiedzenia naukowe w oddziale