Państwowy Instytut Geologiczny jest koordynatorem i głównym wykonawcą seryjnych cyfrowych map geologicznych Polski w skali 1 : 50 000 

 

Tworzymy system informacji przestrzennej o środowisku

Jednym z podstawowych zadań Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego jest wykonywanie opracowań kartograficznych całego kraju, obejmujących całokształt zagadnień z zakresu geologii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej, geologii gospodarczej, geofizyki i geochemii. Opracowania kartograficzne wykonywane są przez PIG-PIB na zlecenie Ministerstwa Środowiska ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.