Geologiczne dane przestrzenne udostępnia Geoportal IKAR

 

Geologiczne mapy Polski

 

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000

 

Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 200 000

 

Mapa geologiczna Polski w skali 1 : 500 000

 

Mapa geologiczna Polski w skali 1 : 1 000 000

 

Mapa geologiczna Polski bez utworów kenozoiku w skali 1 : 1 000 000

 

Przestrzenny Model Wgłębnej Budowy Geologicznej Polski, 1 : 500 000

 

Mapa Litogenetyczna Polski w skali 1 : 50 000

 

Mapa glacitektoniczna Polski w skali 1 : 1 000 000

 

Geologiczne mapy regionalne

 

Atlas geologiczny Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego w skali 1 : 100 000

 

Atlas geologiczno-złożowy polskiej i czeskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

 

Atlas paleogeologiczny podpermskiego paleozoiku kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce i na obszarach sąsiednich 1 : 200 000

 

Atlas parametrów litologicznych osadów południowego Bałtyku

 

Geological Map of the Outer Carpathians: Borderland of Ukraine and Romania, 1 : 200 000

 

Geological Map of the Outer Carpathians: Borderlands of Poland, Ukraine and Slovakia, 1 : 200 000

 

Mapa Geologiczna Dna Bałtyku

 

Mapa geologiczna obniżenia bałtyckiego w skali 1 : 750 000

 

Tectonic Map of the Sudetes and the Fore-Sudetic Block, 1 : 200 000

 

Tectonic Map of the Sudetes and the Fore-Sudetic Block, 1 : 200 000, 2nd edition, modified

 

Przekroje Geologiczne Przez Bruzdę Śródpolską w skali 1 : 200 000

 

Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów w skali 1 : 25 000

 

Szczegółowa Mapa Geologiczna Tatr w skali 1 : 10 000