pg okl 1 2015 04pg okl 4 2015 04 

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

201
pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – luty 2015 (48.95 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

203
pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (48.07 kB)
Maja Kowalska

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

 

206
pdf  EuroGeoSurveys Task Force Superficial Deposits – spotkanie grupy roboczej – Dublin, 28–30.01.2015 (178.45 kB)
Katarzyna Jóźwik

 

208
pdf  Konferencja „Lubelski bursztyn – znaleziska, geologia, złoża, perspektywy” – Chełm, 12–13.02.2015 (41.8 kB)
Janusz Stochlak

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

210
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (61.68 kB)
Jerzy Zagórski

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

214
pdf  Geologiczne pomniki przyrody Karkonoszy i obszarów przyległych – w 100-lecie dzieła Georga Güricha (176.9 kB)
Piotr Migoń

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

GEOLOGIA REGIONALNA
219
pdf  Mineralizacja markasytowo-hematytowo-ankerytowa w południowo-wschodniej części Gór Świętokrzyskich (1.27 MB)
Marek Nieć, Maciej Pawlikowski

 

228
pdf  Proterozoiczne podłoże krystaliczne polskiej części Bałtyku w świetle badań strukturalnych (1.13 MB)
Zbigniew Cymerman

 

HYDROMETEOROLOGIA
239
pdf  Nowa metoda pomiaru wilgotności gleby z wykorzystaniem neutronów kosmogenicznych (771.11 kB)
Marek Zreda, Jerzy Nitychoruk, Marta Chodyka, Katarzyna Świerczewska-Pietras, Łukasz Zbucki

 

OCHRONA ŚRODOWSKA
247
pdf  Zastosowanie metod z grupy Electre III do szacowania względnej wielkości oddziaływania obiektów poprzemysłowych na środowisko (220.94 kB)
Izabela Laskowicz

 

GEOTURYSTYKA
256
pdf  Głazy narzutowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – potencjał badawczy i geoturystyczny (1.25 MB)
Piotr Paweł Woźniak, Karol Tylmann, Aleksandra Kobiela

 

263
pdf  Arizona oczami geologa (609.12 kB)