pg okl 1 2015 03pg okl 4 2015 03

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

137
pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – styczeń 2015 (47.84 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

139
pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (39.98 kB)
Maja Kowalska

 

Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ

 

141
pdf  Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2014 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych (39.64 kB)
Andrzej Konon

 

WYDARZENIA

 

143
pdf  „Oblicza Islandii” – wystawa fotografii Iwony i Adama Balcy w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 6.02–1.03.2015 (300.87 kB)
Karolina Jackowiak

 

RECENZJE

 

145
pdf  DOROTA BEDNAREK – Planeta Ziemia, Geologia dla dzieci i młodzieży (70.72 kB)
Włodzimierz Mizerski


WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

147
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (53.08 kB)
Jerzy Zagórski

 

GEOLOGIA W SZTUCE I ARCHITEKTURZE

 

150
pdf  Kamienne elementy architektury miejskiej jako geologiczne zaplecze edukacyjne – przykłady wrocławskie (609.49 kB)
Paweł P. Zagożdżon, Katarzyna D. Zagożdżon

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
155
pdf  Zmiany współczynnika filtracji gytii i kredy jeziornej na skutek ich etapowej konsolidacji – metodyka szacowania (497.01 kB)
Jan Damicz

 

STRATYGRAFIA
164
pdf  Stratygrafia wapieni tytonu dolnego-aptu dolnego skałki Niedźwiedź w allochtonie wierchowym polskich Tatr Zachodnich (1.27 MB)
Urszula Borowska

 

HYDROGEOLOGIA
172
pdf  Badania izotopowe δ18O, δD oraz δ37Cl w wybranych wodach mineralnych Podkarpacia (423.74 kB)
Ireneusz Baran, Anna Baran, Stanisław Chmiel, Andrzej Pelc, Stanisław Hałas

 

179
pdf  Wartości progowe stanu chemicznego JCWPd a klasyfikacja jakości wód podziemnych (816.16 kB)
Paweł Leśniak, Zbigniew Nowicki, Andrzej Sadurski, Lesław Skrzypczyk

 

GEOINFORMACJA, GEOMORFOLOGIA
186
pdf  Wykorzystanie metod geoinformacyjnych w badaniach morfodynamiki koryta Wisły w Warszawie (2.6 MB)
Tomasz Falkowski, Piotr Ostrowski

 

196
pdf  Teneryfa – wyspa wulkaniczna (248.23 kB)

 

OGŁOSZENIA

 
pdf  XVII Symozjum WSPÓŁCZESNE PROBLEMY HYDROGEOLOGI (90.48 kB)

 

  pdf  Ogólnopolska Konferencja OSUWISKO
19–22 maja 2015, Wieliczka (204.17 kB)

 

pdf  SZKOLENIE DLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ (185.46 kB)

 

pdf  Publikacje PIG-PIB (162.14 kB)

 

pdf  BLASK KAMIENI. OKAZY MINERALOGICZNE
I KAMIENIE OZDOBNE W SZTUCE
Wieliczka, 17.04–30.08.2015 (31.55 kB)