pg okl 1 2015 02pg okl 4 2015 02

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

73
pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – grudzień 2014 (49.07 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

75
pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (42.99 kB)
Maja Kowalska

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

 

77
pdf Górnictwo jako branża strategiczna – bariery i szanse rozwoju w gospodarce globalnej – wnioski (292.79 kB)
Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Joanna Kulczycka, Michał Kuszyk, Rafał Szkop

 

RECENZJE

 

79
pdf  Kazimierz Urbański – Józef Zwierzycki, chluba czterech państw (57.3 kB)
Jerzy B. Miecznik

 

GEOLOGIA STOSOWANA

 

80
pdf  Pompy ciepła (682.8 kB)
Marta Burchat

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

82
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (112.45 kB)
Jerzy Zagórski

 

Z MINIONYCH CZASÓW

 

86
pdf  Wawrzyniec i Henryk Teisseyre’owie (583.14 kB)
Jerzy B. Miecznik

 

ARTYKUŁY POLEMICZNE

 

93
pdf  Mapa geologiczna podłoża krystalicznego polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej – podsumowanie projektu badawczego – zapytania i komentarze (51.91 kB)
Zbigniew Cymerman

 

96
pdf  Mapa geologiczna podłoża krystalicznego polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej – podsumowanie projektu badawczego – odpowiedź autorów (52.55 kB)
Leszek Krzemiński, Ewa Krzemińska, Zdzisław Petecki

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

98
pdf  Założenia i cele polityki surowcowej zawarte w krajowych dokumentach strategicznych (73.05 kB)
Joanna Kulczycka, Jan Kudełko, Herbert Wirth

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

STRATYGRAFIA
103
pdf  Formacja grabowska – podstawowa jednostka litostratygraficzna kajpru Górnego Śląska (2.4 MB)
Joachim Szulc, Grzegorz Racki

 

GEOFIZYKA
114
pdf  Badania geofizyczne wałów przeciwpowodziowych metodą tomografii elektrooporewej – przykłady z Warszawy i okolic (1.72 MB)
Mirosław Kamiński, Piotr Zientara, Mirosław Krawczyk

 

121
pdf  Analiza porównawcza wyników badań geofizycznych i geologiczno-inżynierskich na potrzeby ustalania modelu geologicznego – na przykładzie poligonu badawczego Kępa Włocławska (3.29 MB)
Magdalena Gańko, Radosław Mieszkowski, Adrian Gańko

 

131
pdf  Facje warstw menilitowych (555.8 kB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf  VIII FORUM POMP CIEPŁA (617.77 kB)

 

pdf  Ogólnopolska Konferencja OSUWISKO
19-22 maja 2015, Wieliczka (204.17 kB)

 

pdf  Publikacje PIG-PIB (130.77 kB)