pg okl 1 2015 01apg okl 4 2015 01

 

6
pdf  Recenzenci 2014 (21.69 kB)
Redakcja

 

7
pdf  O miejsce Przeglądu Geologicznego w Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB (32.52 kB)
Andrzej Gąsiewicz

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

8
pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – listopad 2014 (47.16 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

10
pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (47.34 kB)
Maja Kowalska

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

 

13
pdf  Konferencja surowcowa pt. „Górnictwo jako branża strategiczna – bariery i szanse rozwoju w gospodarce globalnej” – Warszawa, 19.11.2014 (33.22 kB)
Krzysztof Kowalik

 

WYDARZENIA

 

14
pdf  Prestiżowa funkcja w Unii Europejskiej dla Profesora Grzegorza Pieńkowskiego (58.18 kB)
Roman Smółka

 

15
pdf  GEO-GRÓDEK w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanislawa Lema w Krakowie (383.08 kB)
Jacek Rajchel

 

17
pdf  Merytoryczne wsparcie administracji geologicznej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (30.94 kB)
Maja Kowalska, Magdalena Sidorczuk

 

RECENZJE

 

18
pdf  R. Lisik & A. Szczepański – Siarczkowe wody lecznicze w części zapadliska przedkarpackiego (64.31 kB)
Jacek Różkowski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

19
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (57.75 kB)
Jerzy Zagórski

 

TECHNOLOGIA CCS – ASPEKTY PRAWNE I BEZPIECZEŃSTWO METODY

 

WSTĘP

22
pdf  Technologia sekwestracji CO2 – aspekty prawne i bezpieczeństwo metody (51.07 kB)
Andrzej Gąsiewicz

 

CZĘŚĆ I
Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ

25
pdf  Nowelizacja ustawy – Prawo geologiczne i górnicze – w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla (58.6 kB)
Mariola Jakoniak

 

CZĘŚĆ II
DYSKUSJA

30
pdf  Polskie podejście do CCS w świetle aktualnego statusu rozwoju tej technologii (65.55 kB)
Małgorzata Mika-Bryska, Elżbieta Wróblewska

 

34
pdf  Aktualny stan legislacji CCS w Niemczech (126.31 kB)
Peter Gerling

 

36
pdf  Podziemne składowanie ditlenku węgla w świetle art. 4 ust. 1 Dyrektywy 2009/31/WE w Polsce i w Niemczech: implikacje do polskiego ustawodawstwa (83.79 kB)
Mateusz Mamczar, Mariusz Orion Jędrysek

 

42
pdf  Geologiczne składowanie CO2 a możliwe zagrożenia związane z eksploatacją górotworu (542.77 kB)
Adam Wójcicki

 

48
pdf Geologiczne składowanie ditlenku węgla (CCS) jest metodą bezpieczną – dowody geologiczne (1.95 MB)
Grzegorz Pieńkowski

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

OCHRONA ŚRODOWISKA
55
pdf  Parki narodowe Polski – seria map geologiczno-turystycznych (867.39 kB)
Magdalena Kucharska

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

GEOLOGIA ZŁÓŻ
60
pdf  Granice złóż gazu ziemnego Lachowice i Stryszawa w świetle testów rurowym próbnikiem złoża (1010.64 kB)
Stanisław Dubiel, Mirosław Rzyczniak, Marek L. Solecki, Michał Maruta

 

OGŁOSZENIA

 

pdf  XVII Sympozjum
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY HYDROGEOLOGII (2.62 MB)

 

pdf  4.Ogólnopolska Konferencja Naukowa
ZŁOŻA KOPALIN Warszawa 15-17.04.2015 (309.2 kB)