pg okl 1 2014 11pg okl 4 2014 11

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

733
pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – wrzesień 2014 (47.31 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

735
pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (47.35 kB)
Maja Kowalska

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

 

738
pdf  Konferencja GeoShale 2014 i jej znaczenie dla debaty o gazie z łupków – Warszawa, 24–26.09.2014 (578.04 kB)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Ilona Śmietańska

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

741
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (55.54 kB)
Jerzy Zagórski

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

FOTOGRAMETRIA
744
pdf  Wykorzystanie fotogrametrii bliskiego zasięgu w ba- daniach tempa erozji wybrzeży klifowych Zbiornika Jeziorsko (k. Sieradza) (511.36 kB)
Piotr Majecki

 

STRATYGRAFIA
748
pdf  Pozycja stratygraficzna formacji łupków z Widełek w synklinie bardziańskiej (Góry Świętokrzyskie) (890.41 kB)
Jan Malec

 

PALEONTOLOGIA
755
pdf  Stanowisko mamuta – Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) w górnym plejstocenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów (3.83 MB)
Błażej Błażejowski, Gwidon Jakubowski, Piotr Gieszcz, Rafał Kowalski, Aleksandra Hołda-Michalska

 

HYDROGEOLOGIA
761
pdf  Sulfur compounds in biogas and groundwater around a reclaimed municipal landfill in Otwock (679.66 kB)
Dorota Porowska

 

768
pdf  Specyfika warunków hydrogeologicznych w obszarach górskich na przykładzie zlewni Brennicy (powiat cieszyński) (514.63 kB)
Paulina Dembska-Sięka, Robert Zdechlik

 

730
pdf  Wapienie dewonu górnego z zachodniej części Gór Świętokrzyskich (307.37 kB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf  4.Ogólnopolska Konferencja Naukowa ZŁOŻA KOPALIN
Warszawa 15-17.04.2015 (309.92 kB)

 

pdf  Publikacje PIG-PIB (120.37 kB)