pdf pdf

 

MENTE ET MALLEO
GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU

482
pdf  Litosfera odetchnęła (46.42 kB)

Henryk Jacek Jezierski

Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ

485
pdf  Nowe prawo geologiczne i górnicze (62.95 kB)

Kinga Wojtczak

KALENDARIUM

489
pdf  Informacje o przyszłych wydarzeniach (61.98 kB)

Barbara Żbikowska

491
pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (66.59 kB)

Barbara Żbikowska

CO W PRASIE PISZCZY

495
pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – maj 2011 (60.01 kB)

Mirosław Rutkowski

WYDARZENIA

498
pdf  Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego na 15. Pikniku Naukowym Polskiego Radia Bis i Centrum Nauki Kopernik – Warszawa, 28.05.2011 (37.69 kB)

Ludwina Jarzynowska, Agnieszka Gójska

499
pdf  Pod polskim niebem – wystawa fotografii krajobrazowej Elżbiety i Marka Lejbrandtów w Muzeum Ziemi PAN – 3.06–28.08.2011 (748.92 kB)

Karolina Jackowiak

WSPOMNIENIA

500
pdf  Ferdynand Szumlas (1924–1979) (68.65 kB)

Marian Stępniewski

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

502
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (62.18 kB)

Jerzy Zagórski

GAWĘDY O KAMIENIU

505
pdf  Andezyt pieniński i Jana Szczepkowskiego dekoracja ryzalitu Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (664.36 kB)

Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Edyta Jurewicz, Ewa Słaby

ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE

510
pdf  Geostrada Sudecka – nowa forma geoturystyki w Sudetach (1.51 MB)

Stefan Cwojdziński, Justyna Pacuła, Andrzej Stachowiak

ARTYKUŁY NAUKOWE

PALEOBOTANIKA
520
pdf  Nowe znalezisko skrzemionkowanego pędu benetyta z Polski (176.33 kB)

Sławomir Florjan, Danuta Zdebska

PETROGRAFIA
523
pdf  Petrografia warstw snochowickich (dolna jura, zachodnie obrzeżenie mezozoiczne Gór Świętokrzyskich) (892.81 kB)

Małgorzata Kozłowska

 

POLECAMY PUBLIKACJE

pdf Polecane publikacje (663.5 kB)