pdf pdf

 

434

pdf  Prezydent Bronisław Komorowski odwiedził Państwowy Instytut Geologiczny (133.35 kB)
Mirosław Rutkowski


KALENDARIUM

438
pdf  Informacje o przyszłych wydarzeniach (64.42 kB)

Barbara Żbikowska


440
pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (43.93 kB)
Barbara Żbikowska

CO W PRASIE PISZCZY

442
pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – kwiecień 2011 (63.92 kB)
Mirosław Rutkowski

NASI W FILADELFII

445
pdf   pdf Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi pdf (100.47 kB)
Paweł Aleksandrowski, Andrzej Ber, Jacek Kasiński, Jerzy Małecki, Hanna Nizinkiewicz, Hanna Winter, Marcin Żarski

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

450
pdf  II Polski Kongres Górniczy – Gliwice, Kraków, Zakopane, IX 2010 (50.15 kB)
Marian Dolipski

451
pdf  VII Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego – Bełchatów, 11–13.04.2011 (186.96 kB)
Anna Jabłońska, Małgorzata Starczyk

WYDARZENIA

455
pdf  Konkurs fotograficzny Geologia w obiektywie organizowany przez Muzeum Ziemi PAN – Warszawa, 15.03.2011 –30.08.2011 (63.59 kB)
Cezary Krawczyński

456
pdf  Perski błękit – irańska sztuka, natura i tradycja – wystawa fotografii Tomasza Kuczyńskiego w Muzeum Ziemi PAN – Warszawa, 6–29.05.2011 (325.48 kB)
Karolina Jackowiak

457
pdf  65 lat Studenckiego Koła Naukowego Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego (94.22 kB)
Tomasz Kowalczyk, Piotr Wojtulek

457
pdf  Nowe perspektywy nauk interdyscyplinarnych – otwarcie Pracowni Geomikrobiologicznej na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego – 13.04.2011 (78.15 kB)
Agnieszka Gójska, Ludwina Jarzynowska

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

459
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (70.4 kB)
Jerzy Zagórski

LISTY DO REDAKCJI

462
pdf  Po prostu Nauka; o szkodliwości pojęcia aktualizmu (41.08 kB)
Adam Walanus

ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE

463
pdf  Walory przyrody nieożywionej niektórych wysp zachodniej części Morza Bałtyckiego (1.57 MB)
Borys Borówka, Marta Kwaśny

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

NAUKI MINERALOGICZNE
469
pdf  Ocena stanu nauk mineralogicznych w Polsce (88.51 kB)
Janusz Janeczek, Leszek Marynowski

ARTYKUŁY NAUKOWE

GEOLOGIA CZWARTORZĘDU
474
pdf  Próba rekonstrukcji geometrii lądolodu zlodowacenia odry w północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (379.65 kB)
Justyna Knopik