pdf pdf
pdf
MENTE ET MALLEO
GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU

362
pdf Dziś Sejm dziękuje geologom (43.85 kB)
Henryk Jacek Jezierski

KALENDARIUM

365
pdf Informacje o przyszłych wydarzeniach (82.17 kB)
Barbara Żbikowska

370
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (64.96 kB)
Barbara Żbikowska

CO W PRASIE PISZCZY

374
pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – marzec 2011 (54.99 kB)
Mirosław Rutkowski

NASI W FILADELFII

376
pdf Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi (110.56 kB)
Janina Wiszniewska, Katarzyna Narkiewicz, Marek Narkiewicz, Jacek Grabowski

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

382
pdf Applied Geology Week na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej – Gliwice, 22–26.11.2010 (47.41 kB)
Iwona Jonczy, Łukasz Gawor

383
pdf V Międzynarodowe Sympozjum na temat Pegmatytów Granitowych – Mendoza, Argentyna, 20–23.02.2011 (204.47 kB)
Janusz Janeczek, Eligiusz Szełęg, Roman Różniak

385
pdf II seminarium z cyklu Chłodno o Hydrogeologii oraz II Otwarte Zawody Geologów w Narciarstwie o Puchar Głównego Geologa Kraju – Poronin i Białka Tatrzańska, 7–8.03.2011 (140.41 kB)
Małgorzata Woźnicka, Maja Kowalska

386
pdf Konferencja pt. Ewolucja wyobrażeń o skałach łupkowych w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – 28–29.03.2011 (120.32 kB)
Anna Krokosz

WYDARZENIA

388
pdf Premiera filmu Sea Rex 3D. Podróż do prehistorycznego świata – Warszawa, 8.02.2011 (44.13 kB)
Maja Kowalska

389
pdf 51. Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich Pałac Minerałów 2011 – Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, 26–27.02.2011 (40.97 kB)
Maja Kowalska

390
pdf Dzień Wody – 22 marca – na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (41.13 kB)
Maja Kowalska

391
pdf
pdf Nasze fascynacje 2011 – wystawa fotografii przyrodniczej w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie – 4.03–22.04.2011 pdf ( pdf 2.29 MB pdf pdf )
Karolina Jackowiak


POŻEGNANIA

392
pdf Marian Banaś 1930–2011 (78.63 kB)
Koleżanki i koledzy z Zakładu Złóż Rud

394
pdf Andrzej Kühn 1932–2010 (102.14 kB)
Przyjaciele i Koledzy


RECENZJE

395
pdf L. Mlčoch, V. Cílek & J. Petránek – České a moravské acháty a jiné křemité hmoty (79.25 kB)
Jan Rzymełka

396
pdf A. Manecki – Meteoryty. Oblicza gości z kosmosu (68.69 kB)
Andrzej S. Pilski

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

397
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (62.77 kB)
Jerzy Zagórski

KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY

400
pdf Służba geologiczna Rosji – wczoraj i dziś (410.33 kB)
Marek Graniczny, Halina Urban, Stanisław Wołkowicz, Krystyna Wołkowicz

ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE

405
pdf Małopolski Przełom Wisły – projekt geoparku (1.44 MB)
Marian Harasimiuk, Andrzej Domonik, Marcin Machalski, Joanna Pinińska, Justyna Warowna, Andrzej Szymkowiak

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

GÓRNICTWO
417
pdf Sposoby użytkowania górotworu na świecie i w Polsce (245.33 kB)
Andrzej Przybycin, Barbara Uliasz-Misiak, Ludwik Zawisza

ARTYKUŁY NAUKOWE

PALEONTOLOGIA
426
pdf Nowy zespół kręgowców z marginalnomorskich i lądowych osadów dolnego kajpru (ladyn, środkowy trias) z Miedar na Śląsku (289.27 kB)
Tomasz Sulej, Grzegorz Niedźwiedzki, Robert Niedźwiedzki, Dawid Surmik, Michał Stachacz

399
pdf Sprostowanie (42.06 kB)
Małgorzata Sikorska-Maykowska

OGŁOSZENIE

384
pdf IX Międzynarodowe Targi GEOLOGIA „GEO-EKO-TECH” 25–26 maja 2011 r. (136.79 kB)