pdf pdf


MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU

254
pdf Geoturystyka wypaliła (97.13 kB)
Henryk Jacek Jezierski

KALENDARIUM
 258
pdf Informacje o przyszłych wydarzeniach (84.85 kB)
Barbara Żbikowska 


263
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (47.95 kB)
Barbara Żbikowska


CO W PRASIE PISZCZY

265
pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – luty 2011 (67.63 kB)
Mirosław Rutkowski


WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

268
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (71.04 kB)
Jerzy Zagórski

 

GEOTURYSTYKA W POLSCE

pdf Geoturystyka w Polsce (37.54 kB)
zbiór artykułów pod redakcją
Jacka Grabowskiego

 
271
pdf   Geopark Krajowy – kluczem do sukcesu geoturystyki (780.97 kB)
Patrycja Kondej


276
pdf  Transgraniczny Geopark Łuk Mużakowa (3.62 MB)
Jacek Koźma

 
291  

pdf Geopark Góra Św. Anny  – „król-tułacz” wrócił na stolicę! (1.78 MB)
Paweł Woźniak, Rafał Sikora, Krzysztof Lasoń, Marek Markowiak, Janusz Haisig, Joachim Szulc, Hans Hagdorn

311
pdf Geopark Karkonosze – georóżnorodność i geoturystyka (1.32 MB)
Roksana Knapik, Piotr Migoń, Adam Szuszkiewicz, Paweł Aleksandrowski


323
pdf Geologiczne muzea i parki tematyczne dźwignią edukacji, rozwoju i biznesu (706.99 kB)
Grzegorz Pieńkowski


329 

pdf  Geoturystyka – interdyscyplinarna specjalność kształcenia (396.63 kB)
Tadeusz Słomka, Wojciech Mayer

335
pdf Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników przyrody i rezerwatów przyrody nieożywionej (704.66 kB)
Tadeusz Słomka, Marek Doktor

 
340
pdf  Oblicza geologii – przykładowe projekty ścieżek geoturystycznych (1.44 MB)
Monika Krzeczyńska, Paweł Woźniak


352
pdf  Mapy geologiczno-turystyczne parków narodowych (3.11 MB)
Magdalena Kucharska, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Joanna Rychel, Tomasz Krzywicki, Andrzej Ber, Weronika Danel, Monika Pielach


357
pdf  Edukacyjno-geoturystyczne tablice informacyjne – GeoTropy (272.85 kB)
Andrzej Szymkowiak, Maja Kowalska

 

OGŁOSZENIA

257
pdf Nagrody Ministra Środowiska – nowa edycja konkursu (54.91 kB)

328
pdf Konkurs fotograficzny Geologia w obiektywie 15.03–30.08.2011 (42.86 kB)

334
pdf IX Międzynarodowe Targi GEOLOGIA „GEO-EKO-TECH” 25–26 maja 2011 r. (140.38 kB)