Ochrona georóżnorodności w regionie świętokrzyskimOCHRONA GEORÓŻNORODNOŚCI W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Z MAPĄ CHRONIONYCH OBSZARÓW I OBIEKTÓW PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ, 1:200 000

Autor: Tymoteusz WRÓBLEWSKI

Państwowy Instytut Geologiczny, 2001
ISBN 83-86986-47-4

 Sprzedaż prowadzi Sekcja Dystrybucji Wydawnictw PIG
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

sklep icon linkwięcej także w naszym sklepie on-line