KONTAKT - Oddział Dolnośląski PIG-PIB

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI im. Henryka Teisseyre'a
Al. Jaworowa 19
53-122 Wrocław

Centrala telefoniczna:
tel. +48 71 337 20 91 do 93
fax +48 71 337 20 89
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 LOKALIZACJA

wizytowka