Festyn rodzinny z geologią

Pobierz jako plik iCal
09.06.2019, 08:00
LOKALIZACJA 
Gołaszyn

lukow

Po raz trzeci Gmina Łuków wraz z Zespołem Szkół w Gołaszynie, Lokalną Grupą Działania „Razem ku lepszej przyszłości” i innymi organizacjami lokalnymi zorganizowała Festyn rodzinny z geologią, w którym jak co rok bierze udział Muzeum Geologiczne PIG-PIB. Tym razem Festyn odbył się w Gołaszynie, gdzie znajduje się rezerwat przyrody Kra Jurajska. Rodzinna zabawa trwała całe popołudnie do godziny 19.

Podczas festynu geologia była tematem wiodącym. Niewiele samorządów w Polsce buduje swoją tożsamość opierając się na skarbach ukrytych w ziemi na ich terytorium. Odmiennie jest w Łukowie. Fenomen geologiczny jakim są kry iłów z najwyższej części jury – keloweju, zawierające przepięknie zachowane, spirytyzowane szczątki organizmów, przyciąga uwagę wielu geologów, zarówno naukowców, jak i amatorów i kolekcjonerów. Lądolód zlodowacenia środkowopolskiego przywlókł z terenów dzisiejszej Estonii płaty czarnych iłów i zdeponował je wśród utworów moreny dennej. Liczne skamieniałości amonitów, małży, ślimaków, belemnitów i ramienionogów były znane już Stanisławowi Staszicowi.

Na festyn od lat zapraszani są przedstawiciele PIG-PIB. Na stoisku Muzeum Geologicznego prezentowaliśmy kolekcję fauny jurajskiej, nie tylko z osadów z okolic Łukowa, ale też porównawczo z innych rejonów Polski, przede wszystkim z obszaru Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Uczestnicy festynu mogli również obejrzeć (i zbadać organoleptycznie!) okazy minerałów i skał, dzięki którym zdobywali informacje na temat procesów geologicznych, powstawania złóż i wykorzystania surowców naturalnych Polski. Największą jednak atrakcją cieszyły się konkursy przyrodnicze i geologiczne, quizy, rebusy, zgadywanki. Każde dziecko otrzymywało za udział nagrodę w postaci wygładzonych okazów różnych odmian kwarcu i krzemionki np. chalcedony, jaspisy, awenturyny czy też sokole oka. Z kolei osoby wyróżniające się wiedzą, miały szansę wygrać atrakcyjne okazy mineralogiczne, takie jak szczotki ametystowe, czyste kryształy górskie oraz róże pustyni. Popularnością cieszyły się także muzealne foldery edukacyjne oraz zakładki. Zachęcaliśmy również młodzież do udziału w naszym ogólnopolskim konkursie wiedzy geologicznej.

Promocja geologii w takich środowiskach jak w Gminie Łuków ma charakter pracy u podstaw, ale cieszy, bo przynosi efekty w postaci wzrostu zainteresowania nauką w społecznościach lokalnych. Szczególnie, że najsympatyczniejszymi odbiorcami naszych mini pogadanek są dzieci i młodzież, których przy okazji uwrażliwiamy na zagadania związane z ekologią. 

 

 

 

Więcej zdjęć można znaleźć na stronie Podlasie24

 

Tekst: Tatiana Woroncowa-Marcinowska, Andrzej Jagielski

Zdjęcia: Tatiana Woroncowa-Marcinowska, Elżbieta Tarka, Andrzej Jagielski

 

Finansowanie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 NFOSiGW