Juromania

Pobierz jako plik iCal
18.09.2021, 08:00
LOKALIZACJA 
Złoty Potok i kamieniołom Kielniki
ORGANIZATORZY 
Muzeum Geologiczne

W dniach 18-19 września PIG-PIB wziął udział w największym święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Juromanii. Do przygotowań i realizacji atrakcji w ramach tego wydarzenia, poza głównymi organizatorami z Muzeum Geologicznego PIG-PIB, włączyli się pracownicy oddziałów Dolnośląskiego i Górnośląskiego PIG-PIB. W sobotę (18 września) w gminie Olsztyn w kamieniołomie Kielniki prowadzone były warsztaty rozpoznawania skał i minerałów oraz prezentowane były skamieniałości powszechnie występujące w tutejszych wapieniach. Następnego dnia – w niedzielę – w gminie Janów podczas pikniku w ogrodach Pałacu Raczyńskich na stoisku instytutowym można było obejrzeć, dotknąć i powąchać próbki skał z kolekcji dydaktycznej, poznać właściwości i różne postaci minerałów i dowiedzieć się jak powstają skamieniałości. Prezentowany był również projektowany przez PIG-PIB Geopark Północnej Jury, obejmujący zasięgiem m.in. gminy Janów i Olsztyn. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę każdy mógł wziąć udział w edukacyjnej – geologicznej grze terenowej typu quest, przygotowanej specjalnie na tę okazję w gminie Janów. Każdemu, kto w niej uczestniczył i dotarł do zaszyfrowanych w opisie stanowisk geologicznych, na stoisku PIG-PIB w niedzielę wręczane były nagrody oraz przybijana pieczęć Geoparku Północnej Jury dokumentująca przebycie questa.

 

Pomimo nie najlepszej pogody zarówno nasze stoiska, jak i gra terenowa cieszyły się sporym zainteresowaniem. Popularyzacja wiedzy z zakresu nauk o Ziemi wypełnia istniejącą w szkolnictwie lukę, a prowadzona w oparciu o okazy i w miejscu występowania stanowisk przyciąga zarówno osoby interesujące się geologią, jak i te, dla których ta tematyka była dotychczas zupełnie obca. Nasz udział w wydarzeniu został sfinansowany ze środków NFOŚiGW w ramach projektu Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności.