Surowce drogowe i budowlane

Grupa kamieni budowlanych i drogowych obejmuje zróżnicowane litologicznie typy zwięzłych skał magmowych, metamorficznych i osadowych. Ich złoża występują praktycznie tylko w południowej części kraju.

W Polsce występują złoża takich skał magmowych jak: bazalty, gabra i diabazy, granity, granodioryty, sjenity, melafiry, porfiry i tufy porfirowe. Wśród złóż skał metamorficznych wyróżniamy złoża: amfibolitów, gnejsów, kwarcytów, łupków, marmurów i serpentynitów. Do złóż skał osadowych należą: dolomity, wapienie, piaskowce i zlepieńce, a także skały krzemionkowe – chalcedonity.

Z uwagi na zastosowanie kamieni budowlanych i drogowych, wyróżnia się kamienie bloczne i kamienie przeznaczone na kruszywo łamane. Niektóre typy litologiczne jak: bazalty, melafiry, porfiry nadają się tylko na kruszywo łamane, inne jak: marmury czy granity wydobywane są głównie dla uzyskania kamieni blocznych. Generalną zasadą jest pozyskiwanie kamieni blocznych tam, gdzie jest to możliwe. Odpady pozostające przy pozyskaniu bloków przeznaczone są na kruszywo łamane.

Krajowa baza zasobowa kamieni naturalnych zabezpiecza potrzeby gospodarki w różnym stopniu. Niektóre skały, jak np. melafiry są szczególnie poszukiwane, a inne jak piaskowce występują w wystarczających ilościach. 

Największy udział zasobów zagospodarowanych mają melafiry. Ze względu na dobre własności mechaniczne i odporność na polerowanie są szczególnie przydatne jako kruszywa dla autostrad.