Materia Ziemi

AmetystWystawa "Materia Ziemi" prezentuje prawie 550 minerałów i skał z całego świata, które tworzą litosferę – zewnętrzną powłokę naszej planety. Na wystawie zamieszczono podstawowe informacje o minerałach: opisano układy krystalograficzne i najważniejsze właściwości mające znaczenia dla ich rozpoznawania. Omówione zostały poszczególne gromady (klasy) minerałów należące do systematyki opartej na składzie chemicznym:

  • pierwiastki rodzime
  • siarczki
  • halogenki, tlenki i wodorotlenki
  • węglany
  • siarczany, borany i fosforany
  • krzemiany i grupa kwarcu

Kopalnia wiedzy - Minerały

 

Wanadynit

Druga część ekspozycji prezentuje różnorodność skał. Podstawą ich klasyfikacji jest geneza, skład mineralny a także struktura (sposób wykształcenia składników) i tekstura (sposób rozmieszczenia składników).

W gablotach prezentowane są skały magmowe, zarówno głębinowe jak i wylewne, skały osadowe i metamorficzne.

 
Kopalnia wiedzy - Skały

  

Wapień