granit

Skały

Spis treści

Nieustanny, choć przeważnie niedostrzegalny w skali życia ludzkiego obieg materii zmienia oblicze naszej planety. Powierzchnię Ziemi zarówno na lądach jak i na dnie oceanów pokrywają różnorodne skały, powstające wciąż na nowo w wyniku wyniku procesów geologicznych. Budulcem może być zarówno tylko jeden rodzaj minerału (choć jest to rzadszy przypadek) jak i większa ich różnorodność. Taki zespół zwięzłych (skonsolidowanych) lub luźnych ziarn mineralnych, nazywany jest skałą. Przy ich oznaczaniu uwzględnia się cechy charakterystyczne takie jak: skład mineralny i proporcje ziarn, ich kształt, wielkość (struktura) oraz sposób rozmieszczenia składników (tekstura). Podstawowe kryterium podziału Ze względu na warunki powstawania dzieli się skały na magmowe, osadowe i metamorficzne. Są one najczęściej zakryte warstwą gleby, a ich obserwacja możliwa jest w wykopach, tunelach i wyrobiskach górniczych.