• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Dnia 9 czerwca 2016 r. w hotelu Marriott w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne przedstawicieli NCBR i GDDKiA z przedstawicielami wykonawców poszczególnych projektów RID. Konsorcjantów (PIG-PIB, AGH i PW) reprezentowała Pani Dyrektor ds. Państwowej Służby Geologicznej dr Edyta Majer z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Pani Dyrektor Majer wygłosiła prezentację dotyczącą realizowanego zadania nt. nowoczesnych metod rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie. Agenda spotkania pobierz!